Motie inzake doel­stelling eiwit­tran­sitie aanscherpen


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

  • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen om een CO2-reductie van 60% te realiseren in 2030;
  • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
  • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
  • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
  • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

  • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
  • De gemeente vooralsnog als doelstelling voor de eiwittransitie een verdeling van 60 procent plantaardig en 40 procent dierlijk voor 2030 hanteert;
  • Het verder aanscherpen van deze doelstelling veel voordelen biedt op het gebied van klimaat, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • De doelstelling ten aanzien van de eiwittransitie aan te scherpen naar 90 procent plantaardig en 10 procent dierlijk per 2030;
  • Jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de eiwittransitie in de monitor voedselstrategie


Indiener(s),

J.M. Krom


[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...


Status

Verworpen

Voor

Lijst AV, PvdD, DENK

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake lobby voor plantaardige transitie

Lees verder

Motie inzake gemeentelijk communicatieplan voor het stimuleren van een plantaardig voedingspatroon

Lees verder

    Word actief Doneer