Motie inzake extra data­cen­ter­ont­wik­ke­lingen onwen­selijk


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over 60% reductie van de CO2-uitstoot in 2030

Constaterende dat:

- In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen voor een CO2-reductie van 60% in 2030;
- We midden in een klimaatcrisis zitten die steeds urgenter wordt;
- Als we het tij niet snel weten te keren ook onze eigen stad met de onomkeerbare gevolgen van de klimaatcrisis te maken krijgt;
- Onderzoeksbureau CE Delft becijfert dat zelfs in het meest gunstige geval we maar een CO2-reductie van 56% kunnen bereiken;
- Er dus meer moet gebeuren om onze CO2-reductie doelen te halen;
- Datacenters verantwoordelijk zijn voor circa 4% van de totale CO2 uitstoot in Amsterdam;
- Datacenters in Amsterdam momenteel een totaal van 131 MW aan elektriciteit verbruiken;
- Er aanvragen liggen voor nieuwe vergunningen van in totaal 318 MW, wat zou leiden tot een toename in uitstoot van 75 kton CO2;
- De datacentercapaciteit in Amsterdam daarmee op een totaal van 449 MW komt te liggen;
- Onderzoeksbureau CE Delft aanbeveelt kritisch te kijken naar datacenter ontwikkelingen;

Overwegende dat:
- Extra datacenters bovenop de 449 MW niet bijdragen aan het doel van 60% CO2 reductie in 2030;

Spreekt uit dat

Verdere datacenter ontwikkelingen bovenop de 449 MW onwenselijk zijn en dus niet meer gefaciliteerd moeten worden in Amsterdam


Status

Verworpen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

VOLT, PvdA, GroenLinks, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake duurzame inkoop: beter nu dan later!

Lees verder

Motie inzake onderzoek datacenter aanvragen weigeren

Lees verder

    Word actief Doneer