Came­ra­toe­zicht


De Partij voor de Dieren vindt dat cameratoezicht te gemakkelijk wordt ingezet door de gemeente, terwijl de effectiviteit ervan discutabel is. Het is een aantasting van de privacy. De rechter moet een gebied eerst hebben aangewezen als risicogebied. Cameratoezicht kan vervolgens slechts tijdelijk worden ingezet en alleen als de privacy van de Amsterdammers is gewaarborgd. De gemeente gebruikt geen drones voor cameratoezicht.

Het standpunt Cameratoezicht is onderdeel van: Veiligheid en financiën