Motie inzake creëer in leeg­staande kantoor­panden nieuwe atelier­ruimtes


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van het Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid 2023-2026,

Constaterende dat:
- Er volgens rapport Colliers uit maart 2024 er sprake is van een ‘’serieuze trendbreuk sinds het 4e kwartaal van 2023’’ en de komende jaren kantoorruimte vrijkomt;[1]
- Er is volgens het rapport ‘’een nieuwe realiteit op de kantorenmarkt. Voor het eerst sinds 2015 stijgt het aanbod van beschikbare kantoren weer’’ (p. 9)
- De recente ontwikkeling van het aanbod en de opname bewijzen dat het langdurige en structurele (kantoor)aanbod weer kan toenemen (P.4)
- Ateliers in de stad schaars zijn;

Overwegende dat:
- Aldus het rapport: ’’Voor leegstaande kantoren op slechte locaties moeten eigenaren mogelijkheden onderzoeken voor transformatie van het gebouw naar een nieuwe bestemming’’ (p.10);
- Het rapport zegt dat eigenaren naast ‘nieuwe bestemming, zoals wonen, onderwijs of horeca’ ook kunnen ‘kiezen voor (tijdelijke) andere functies van het kantoorgebouw, zoals studentenhuisvesting of verkoop aan de gemeente’ (p.10);
- Creatieve ruimtes voor beroepsgroepen als kunstenaars zouden eventueel deze nieuwe bestemming kunnen zijn en passen in kantoorpanden;
- Er gekeken wordt naar andere woon/werkateliers voor de beroepsgroep kunstenaars in leegstaande kantoorpanden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Te anticiperen op en verkennen of een deel van de – in de nabije toekomst te verwachten vrijkomende kantoorpanden, als nieuwe bestemming omgezet kunnen worden in (tijdelijke) atelierruimtes

Indieners,

M.J. Emmerik
J.A. Veldhuyzen
B.M.H. Minderhoud
K.S.N. Van der Veen
E.D.M. Moeskops

[1] https://www.colliers.com/nl-nl...


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, JA21, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek alternatieven om uitstroom te beperken

Lees verder

Motie inzake stop met het ophemelen van de luchtvaartsector

Lees verder

    Word actief Doneer