Motie inzake convenant ’Amsterdam - plant­aardige hoofd­stad’


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen om een CO2-reductie van 60% te realiseren in 2030;
 • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
 • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
 • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

 • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
 • Van de genoemde acties in de uitvoeringsagenda 2023-2026 één actie voorstelt om een
  richtlijn en toolkit te maken voor Amsterdamse publieke instellingen om meer plantaardig
  te eten;
 • Er in deze actie nog geen sprake is van gezamenlijke afspraken tussen de gemeente en
  publieke instellingen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Door middel van een convenant met grote werkgevers, publieke instellingen zoals ziekenhuizen, buurthuizen en zorginstellingen in Amsterdam een convenant ‘Amsterdam: gezond, eerlijk en duurzame voedsel stad’ te sluiten waarin bijvoorbeeld het volgende is opgenomen:
  • Alle medewerkers, bezoekers en patiënten vanaf 2024 volwaardige plantaardige
   maaltijdopties kunnen verkrijgen in alle met publiek geld betaalde instellingen;
  • Alle restauratie en catering bij publieke instellingen zich vanaf 2024 committeert
   aan een Vegan Friday;
  • Alle restauratie en catering zich uiterlijk 2030 committeert aan de in Amsterdam
   gestelde verhouding tussen dierlijke- en plantaardige eiwitten;
  • Een jaarlijkse plantaardige conferentie te organiseren met zorginstellingen, scholen, universiteiten en andere publieke instellingen in Amsterdam;
 • Hierover in overleg te gaan met alle scholen, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, musea en andere met publiek geld betaalde instellingen met restauratie of catering.
 • Dit plan onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda voedselstrategie 2023-2026, waarmee de beoogde uitwerking van dit initiatief uiterlijk begin 2026 is;
 • De raad bij de monitor voedselstrategie te informeren over de voortgang.

Indiener(s),
J.M. Krom

[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

VVD, JA21, DENK, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake neem initiatief voor samenwerking horeca en supermarkten

Lees verder

Motie inzake plantaardige opties op evenementen

Lees verder

    Word actief Doneer