Motie Geen parken in de uitverkoop (Voor­jaarsnota 2019)


10 juli 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota.

Constaterende dat de totale verhuuropbrengsten van al onze Amsterdamse parken en openbare ruimte in totaal slechts 1 miljoen bedraagt.

Overwegende dat bijvoorbeeld het Westerpark voor 12 dagen afgehekt en verhuurd wordt aan een commercieel evenement als The Next Web (2018) voor 19.760,- wat wil zeggen voor gemiddeld 1647 euro per dag. Dat is een extreme stuntprijs.

Overwegende dat de openbare ruimte van alle Amsterdammers is en zij de openbare ruimte en parken nodig hebben voor recreatie en ontspanning en het ‘uitlenen’ van de openbare ruimte tegen realistische marktprijzen moet.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Per park scenario’s uit te werken voor een forse verhoging voor de verhuur van parken aan grootschalige commerciële evenementen.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD