Motie inzake Commer­ciële feesten niet op kosten van de belas­ting­be­taler (Voor­jaarsnota 2019)


10 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (Commerciële feesten niet op kosten van de belastingbetaler)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota.

Constaterende dat de totale legesbaten voor evenementenvergunningen is begroot op 2,6 miljoen in 2020 en de totale kosten voor evenementenvergunningen 6,1 miljoen bedragen in 2019.

Constaterende dat de kostendekkendheid van de groep evenementen (alle evenementen boven 100 bezoekers) bij de begroting 2019 16% en voor 2020 obv 2018 aantallen en 2019 kosten slechts 43% is.

Overwegende dat grote commerciële evenementen miljoenenwinsten maken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De kostendekkendheid van commerciële evenementen 100% te laten zijn.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD