Motie Voor­jaarsnota 2019 (Geen gene­ra­toren in de parken)


10 juli 2019


Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota.


Overwegende dat er stroomvoorziening is of wordt aangelegd in de parken voor evenementen.

Overwegende dat er ondanks de stroomvoorziening in parken nog steeds gebruik gemaakt wordt van generatoren bij evenementen, zoals bijvoorbeeld bij Rollende Keukens in het Westerpark in mei 2019.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In parken met een stroomvoorzieningen het gebruik van generatoren te verbieden in de evenementenvergunning.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA