Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (de grootste dieren uit Artis)


10 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (de grootste dieren uit Artis).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat Artis diersoorten houdt die veel meer ruimte nodig hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen uiten;

Constaterende dat het niet in het belang van deze dieren is om in een te kleine leefruimte in gevangenschap te verblijven;

Overwegende dat de gemeente Amsterdam ernaar streeft om het dierenwelzijn in de stad te vergroten en dat Artis subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  •  Artis om een concreet 5-jarenplan te vragen dat uiterlijk het eerste kwartaal van 2020 moet worden gepubliceerd en waarin wordt uitgewerkt hoe Artis gaat stoppen met het houden van de grootste zoogdieren (waaronder in ieder geval de olifanten, jaguars, leeuwen en chimpansees) en waarin de volgende elementen terugkomen:
  • Mogelijkheden en keuzes voor overplaatsing naar opvanglocaties;
  • Mogelijkheden en keuzes voor een ‘uitsterfbeleid’ tot het moment dat de groepsdynamiek of een ontstane solitaire situatie niet langer in het belang van het dier is en alsnog kan worden uitgeweken naar opvanglocaties;

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Voorjaarsnota 2019 (Geen generatoren in de parken)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (huisvesting voor vleermuizen)

Lees verder

    Word actief Doneer