Motie van inzake de Voor­jaarsnota 2019 (geen duiven­netten op balkons)


10 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (geen duivennetten op balkons).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat de Dierenambulance Amsterdam mensen oproept om geen netten te spannen op balkons om duiven te weren, omdat duiven daarin lelijk verstrikt raken terwijl het probleem niet wordt verholpen1;

Constaterende dat de Gemeente Amsterdam noch de GGD op de website aandacht besteedt aan het diervriendelijk verhelpen van overlast door duiven;

Overwegende dat er in het kader van het dierenwelzijnsbeleid 2019-2022 een voorlichtingscampagne wordt opgezet waarin diverse thema’s aan bod komen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • het ontmoedigen van het gebruik van duivennetten op balkons op te nemen in de aangekondigde voorlichtingscampagne;
  • op de website van de gemeente of de GGD aandacht te besteden aan het oplossen van duivenoverlast op balkons, waarbij het gebruik van duivennetten wordt ontmoedigd;

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (bomenboete)

Lees verder

Motie Voorjaarsnota 2019 (Geen generatoren in de parken)

Lees verder

    Word actief Doneer