Motie De effecten van wind­molens op de ecologie eerst onder­zoeken en bespreken alvorens de gewij­zigde zoek­ge­bieden vast te leggen


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kennisnemen van de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0. (Nr. VN2021-009092).

Constaterende dat:

- in de raad van 26 mei de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 worden vastgelegd;
- er door het college een toezegging is gedaan om de effecten van windmolens op de ecologie in Amsterdam te onderzoeken.

Overwegende dat:

- er naast een klimaatcrisis ook een biodiversiteitscrisis heerst
- bijna alle ‘groene zoekgebieden’ (Op het Havengebied en Strandeiland na) in de hoofdgroenstructuur liggen: Diemerscheg (Diemerbos is Ruigtegebied/struinnatuur), Noorder IJ-plas (Ruigtegebied/struinnatuur), Knooppunt Holendrecht (sportpark), A10-Noord (Ruigtegebied/struinnatuur), Science park (Knooppunt Watergraafsmeer is Ruigtegebied/struinnatuur) en Waternetlocatie/Gein (Stadspark & Ruigtegebied/struinnatuur);
- Strandeiland in NNN-gebied (Natuur Netwerk Nederland) ligt, Nabij Natura 2000 gebied.
- het daarom aannemelijk is dat er windmolens geplaats worden in ecologisch kwetsbare gebieden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0. vast te leggen nadat:

1. De resultaten van de onderzoeken van het college naar de effect van windmolens op de ecologie naar de raad zijn toegestuurd
2. de resultaten van de ecologische onderzoeken zijn behandeld in de raad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, CU, DENK, FvD, CDA, PvdO, BIJ1, VVD

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie maak een RES plan B met een kleinere rol voor windenergie

Lees verder

Motie Onderzoek de negatieve effecten van windmolens op vogels in Amsterdam en omstreken

Lees verder

    Word actief Doneer