Motie begroting 2024 - uitbreiden aantal peuter­badjes in de Amster­damse openbare ruimte.


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Vaststellen van de Begroting 2024 Gemeente Amsterdam,

Constaterende dat:
- Er momenteel vijftien peuterbadjes zijn in de Amsterdamse openbare ruimte;
- Peuterbadjes zorgen voor verkoeling bij jonge kinderen in hete zomerdagen;
- Stadsdeel Zuidoost momenteel geen enkel peuterbadje heeft;
- Peuterbadjes bijdragen aan een kindvriendelijke buurt.

Overwegende dat:

- Tijdens de warme zomerdagen de openluchtzwembaden extreem druk zijn en het vergroten van het aantal peuterbadjes zorgt voor meer spreiding van deze drukte in de stad;
- Peuterbadjes zorgen dat er kleine kinderen in de warme zomerdagen kunnen afkoelen en gewend raken aan water;
- Peuterbadjes positief bijdragen aan het aanzicht, sociale cohesie en de levendigheid van de buurt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Het aantal peuterbadjes in Amsterdam uit te breiden, waarbij er in ieder geval zo snel als mogelijk een peuterbadje wordt geplaatst in stadsdeel Zuidoost.

Indiener(s),
C. Martens-America (VVD)
K. F. O. Norbruis (D66)
J. Broersen (VOLT)
K. M. Kreuger (JA21)
R. B. Havelaar (CDA)
J. Veldhuyzen (LAV)
F. Asruf (PvdA)
S. Y. Khan (DENK)
A. Bakker (PvdD)
M. Yemane (GroenLinks)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie begroting 2024 - mogelijkheden onderzoeken om huisdieren van mensen tijdens zorgopnames en/of mensen die dak- of thuisloos zijn mee te nemen, of onder te brengen

Lees verder

Motie begroting 2024 - Oproep tot staakt het vuren

Lees verder

    Word actief Doneer