Motie begroting 2024 - Oproep tot staakt het vuren


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Begroting 2024

Overwegende dat:

• Er een groot aantal burgerslachtoffers is gevallen en nog dagelijks valt in Israel en Gaza
• Vele gezaghebbende nationale en internationale non-gouvernmentele en inter-gouvernmentele organisaties zoals het Rode Kruis, Amnesty International en de Verenigde Naties een humanitaire ramp van enorme omvang zien en oproepen tot een humanitair staakt het vuren

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

• Zich aan te sluiten bij de internationale oproepen voor een humanitair staakt het vuren in Israël en Gaza, vrijlating van gijzelaars en opstarten van een duurzaam vredesproces

Indiener(s),
Z.D. Ernsting
L.E. Heinhuis
R.P. Hofland
I. Garmy
A.L. Bakker
R. Alberts
S.Y. Khan
N. Ahmadi


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie begroting 2024 - uitbreiden aantal peuterbadjes in de Amsterdamse openbare ruimte.

Lees verder

Motie inzake een perspectief van groei voor de Amsterdamse kunst en cultuur

Lees verder

    Word actief Doneer