Amen­dement inzake confetti en serpentine opnemen in begrips­om­schrijving straat­afval


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023

Constaterende dat:

  • De Afvalstoffenverordening 2023 bijdraagt aan een schone en gezonde openbare ruimte;
  • Daarnaast de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte duidelijke kaders schetst met betrekking tot afvalstoffen in de openbare ruimte;
  • Confetti en serpentine vaak gemaakt is van plastic.
  • Confetti en serpentine ontbreken in de begripsomschrijving achter ‘straatafval’, Paragraaf 1, Artikel 1, punt h.

Overwegende dat:

  • Het gebruik van confetti en serpentine overlast veroorzaakt in de buitenruimte;
  • Confetti en serpentine schade aan de natuur en het milieu veroorzaken;
  • Door de diffuse aard van confetti en serpentine het goed opruimen ervan ondoenlijk is.
  • Het nu voor veel Amsterdammers niet duidelijk is dat confetti en serpentine onder straatafval valt, en het daardoor verboden is het achter te laten in de openbare ruimte.

Besluit:

In Paragraaf 1, Artikel 1.h, op pagina 1

De volgende tekst:

“Straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;”

Te vervangen door:

“Straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, confetti, serpentine, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake correct uitvoeren kap van bomen op basis van beheersplannen

Lees verder

Amendement inzake ’25 meter regel’ goed op te nemen in de Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023

Lees verder

    Word actief Doneer