Amen­dement inzake de Groen­visie 2020-2050 (eerst luisteren naar de tuinders en niet nu al invulling geven aan de toekomst van volks­tuinen)


16 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Groenvisie 2020-2050 (Nr. BD2020-004501).

Constaterende dat:

  • de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid vanwege de vele reacties en beroering door de wethouder is ingetrokken en wordt aangepast;
  • in het licht van de discussie over het Volkstuinenbeleid wijzigingen zijn aangebracht in de tekst over volkstuinen in de Groenvisie 2020-2050;
  • op p. 36 van de Groenvisie 2020-2050 echter nog steeds een concrete inhoudelijke invulling over de toekomst van volkstuinen te vinden is: “Op de volkstuinparken zetten we in op meer collectieve en kleinere tuinen en een grotere diversiteit aan tuinen.

Overwegende dat:

  • het onwenselijk is om te stemmen over de Groenvisie terwijl daar nog een beleidsrichting gerelateerd aan de omstreden Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid in staat;
  • plannen over de toekomst van volkstuinparken nog op geen enkele manier vormgegeven of vastgesteld mogen worden middels de Groenvisie alvorens een breed gedragen nieuwe Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid is opgesteld.

Besluit:

Op pagina 36 de volgende zin te schrappen:

  • Op de volkstuinparken zetten we in op meer collectieve en kleinere tuinen en een grotere diversiteit aan tuinen.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

W. van Soest (Partij van de Ouderen)

J. A. Veldhuyzen (BIJ1)

D. Boomsma (CDA)

D. Ceder (CU)

H. Naoum Néhmé (VVD)

A. Kılıç (DENK)

G.H.J. Kohler (Onafhankelijke Raadsfractie)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA, FvD

Tegen

SP

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Groenvisie 2020-2050 (laat begraafplaatsen met rust en maak ze alleen toegankelijker voor mensen met een beperking)

Lees verder

Motie inzake de gemeentelijke Visie Haven 2020-2040 (olieoverslag in de Amsterdamse haven)

Lees verder

    Word actief Doneer