Amen­dement inzake de Groen­visie 2020-2050 (laat begraaf­plaatsen met rust en maak ze alleen toegan­ke­lijker voor mensen met een beperking)


16 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Groenvisie 2020-2050 (Nr. BD2020-004501).

Overwegende dat:

  • het onwenselijk en onrealistisch is dat begraafplaatsen bijdragen aan het opvangen van de toenemende druk door de groeiende bevolking;
  • begraafplaatsen toegankelijk zijn voor alle Amsterdammers, wellicht met uitzondering van mensen met een beperking.

Besluit:

Op pagina 56 van de Groenvisie 2020-2050 de volgende schuingedrukte teksten te schrappen:

  • We onderzoeken hoe ze iets toegankelijker kunnen worden om te bezoeken. Daarbij ligt de nadruk op het groene en stille karakter. Een periode van beperkte avondopenstelling gedurende de zomermaanden heeft goede resultaten opgeleverd op De Nieuwe Ooster.
  • We verlagen de drempel om een begraafplaats te bezoeken door het organiseren van rondleidingen (onder andere voor scholen), lezingen en informatiebijeenkomsten. Ook onderzoeken we waar begraafplaatsen aan kunnen sluiten bij bestaande fiets- en wandelroutes.
  • Als de begraafplaatsen iets toegankelijker worden, kunnen buurtbewoners er een wandeling maken.

En de volgende schuingedrukte tekst toe te voegen:

  • We onderzoeken of het nodig is om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Daarbij zal in de uitwerking worden uitgegaan van de principes voor een groene stad.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij van de Dieren)

J. A. Veldhuyzen (BIJ1)

W. van Soest (Partij van de Ouderen)

D. Ceder (ChristenUnie)

D. Boomsma (CDA)

A. Kılıç (DENK)

G.H.J. Kohler (Onafhankelijke Raadsfractie)


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, Onafhankelijke Raadsfractie, CU, CDA, PvdO, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, PvdA, SP, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Begroting 2021 (versnelling van vergroening schoolpleinen)

Lees verder

Amendement inzake de Groenvisie 2020-2050 (eerst luisteren naar de tuinders en niet nu al invulling geven aan de toekomst van volkstuinen)

Lees verder

    Word actief Doneer