Amen­dement Geen noodsteun zonder trans­pa­rantie in bezol­di­gingen


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met het instellen van een financieringsreserve en het doen van een kapitaalstorting van €3 miljoen euro vanwege incidentele noodsteun aan Carré

Constaterende dat:

- De Gemeente Amsterdam 100% eigenaar is van Carré
- Carré een kapitaal injectie nodig heeft ter continuering van de bedrijfsvoering.
- Er een maatschappelijk discussie is over de bezoldigingen van (Semi)publieke organisaties en organisaties die subsidie of steun ontvangen. .

Overwegende dat:

- De RvC van Carré weigert inzage te geven in de bezoldiging van de directie.

Besluit:

Op pagina 1 beslispunt 1 :

“1. In te stemmen met het instellen van een financieringsreserve en het doteren aan deze reserve van de bij Begroting 2021 beschikbaar gestelde €3 miljoen euro incidentele steun aan Carré vanwege de gevolgen van Corona. Deze nieuwe financieringsreserve dekt de kapitaalstorting aan Carré.”

Te veranderen in:

“1. In te stemmen met het instellen van een financieringsreserve en het doteren aan deze reserve van de bij Begroting 2021 beschikbaar gestelde €3 miljoen euro incidentele steun aan Carré vanwege de gevolgen van Corona. Deze nieuwe financieringsreserve dekt de kapitaalstorting aan Carré, waarbij deze incidentele steun alleen ter beschikking wordt gesteld indien de bezoldigingen van de directie van Carré (berekend volgens de regels van de WNT) ter beschikking zijn gesteld aan de gemeenteraad Amsterdam”

Het lid van de gemeenteraad

J.W.F. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, JA21, CU, BIJ1

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdO, FvD, CDA, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie De ruim duizend verloren bomen van Noord alsnog planten (Elzenhagen Zuid)

Lees verder

Motie parkeerdaken overkapt met groen en zonnepanelen

Lees verder

    Word actief Doneer