Motie De ruim duizend verloren bomen van Noord alsnog planten (Elzen­hagen Zuid)


21 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Projectgebonden Herplantfonds Elzenhagen Zuid

Constaterende dat:

  • Er in totaal 2283 vergunningsplichtige bomen gekapt worden.
  • Er in totaal tussen de 950 en 1000 bomen worden herplant.
  • Als de toezegging van de wethouder wordt uitgevoerd en geen struiken en overige zaken uit het compensatiegeld bekostigd gaan worden, dit zal leiden tot 100 a 140 extra bomen.
  • Er dan alsnog minstens 1143 bomen te weinig zullen terugkeren in Amsterdam.

Overwegende dat:

  • Gekapte bomen vervangen moeten worden door nieuwe bomen om het bomenpeil van de stad op orde te houden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • In de komende Voorjaarsnota een bedrag vrij te maken waarmee het tekort aan 1143 bomen alsnog in de omgeving van Elzenhagen-Zuid of elders in Noord kan worden geplant, zodat het bomenbestand van Amsterdam op peil blijft.

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen projectgebonden herplantfondsen meer instellen als het bomenbestand daardoor krimpt (Elzenhagen Zuid)

Lees verder

Amendement Geen noodsteun zonder transparantie in bezoldigingen

Lees verder

    Word actief Doneer