Vragen (mondeling) inzake (gratis) plastic tassen


Indiendatum: mrt. 2011

Mondeling vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake het gebruik van (gratis) plastic tassen

Amsterdam, 16 maart 2011,

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Begin deze week werd bekend gemaakt dat de Europese Commissie een einde wil maken aan het gratis verstrekken van plastic tasjes in winkels. Verschillende landen, waaronder Ierland en Italië en ook steden als San Francisco en Los Angeles kennen al zo’n verbod. Gemiddeld gebruiken Europeanen 300 plastic tasjes per jaar. Toegepast op Amsterdam betekent dit dat alle Amsterdammers samen 300*750.000=225 miljoen plastic tasjes per jaar verbruiken. Dat is bijna 19 miljoen tasjes per maand (!).

Naar aanleiding van dit bericht van de Europese Commissie hebben wij de volgende vragen aan het college:
- Is het college bekend met dit bericht?
- Wat is de houding van het college tegenover het gebruik van (gratis) plastic tassen in Amsterdam?
- Is het college bereid om te onderzoeken op welke manier Amsterdam het verstrekken van gratis plastic tassen in winkels kan verbieden? Zoja, op welke manier gaat het college dit doen? Zonee, waarom niet?
- Heeft het college concrete plannen om het gebruik van plastic tassen terug te dringen? Zoja, welke plannen zijn dit? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 16 mrt. 2011

Wethouder van Poelgeest (Milieu) beantwoordde de vraag in de raadsvergadering van 16 maart als volgt:
"Het college is bekend met dit bericht. Ook wij moeten als gemeente het nodige doen om de afvalberg kleiner te maken. Dat de staatssecretaris zich nu inspant om het gebruik van plastic tassen terug te dringen, vind ik een goede zaak. Mijn verwachting is dat er landelijk resultaat zal worden geboekt. In dat geval hoeven wij als stad niet zelf actie te ondernemen. Als er landelijk geen besluit wordt genomen om het gebruik van plastic tassen terug te dringen, dan wil ik graag onderzoeken wat we als stad kunnen doen. Ik wil dat eerst een half jaar afwachten."