Vragen inzake vlees- en visloze dag in de kantine van het stadhuis


Indiendatum: mrt. 2011

Nr. 68Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de vlees- en visloze dag in de kantine van het Stadhuis.

Amsterdam, 15 maart 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Sinds 10 februari 2011 heeft de cateraar van de kantine (Sodexo) van het Stadhuis een vegetarische dag geïntroduceerd. Zo staat ook te lezen op de website van de gemeente: “In samenwerking met de Nederlandse vegetariërsbond lanceert Sodexo op woensdag 2 februari de campagne Eat Green at Work. Eén dag per week staat er geen vlees en vis op het menu van het bedrijfsrestaurant in het Stadhuis. Vanaf week 6 is donderdag de vegetarische dag“.

Donderdag 10 maart 2011 stond er echter wel vis en vlees op het menu. 

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

Waarom wordt er op een vlees en visloze dag gewoon vlees en vis geserveerd in de kantine?

Wat gaat het college hieraan doen?

Hoe gaat het college voorkomen dat dit nog een keertje gebeurt?

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 15 maart 2011 inzake de vlees- en visloze dag in de kantine van het Stadhuis.

Amsterdam, 29 juni 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Sinds 10 februari 2011 heeft de cateraar van de kantine (Sodexo) van het Stadhuis een vegetarische dag geïntroduceerd. Zo staat ook te lezen op de website van de gemeente: “In samenwerking met de Nederlandse vegetariërsbond lanceert Sodexo op woensdag 2 februari de campagne Eat Green at Work. Eén dag per week staat er geen vlees en vis op het menu van het bedrijfsrestaurant in het Stadhuis. Vanaf week 6 is donderdag de vegetarische dag“.

Donderdag 10 maart 2011 stond er echter wel vis en vlees op het menu.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 15 maart 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Waarom wordt er op een vlees en visloze dag gewoon vlees en vis geserveerd in de kantine?

Antwoord:
De cateraar van het stadhuis heeft na klachten van bezoekers wel visgerechten geserveerd op de vegetarische dag. Deze actie is zonder overleg met Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) uitgevoerd. Dit had niet mogen gebeuren.

2. Wat gaat het college hieraan doen?

Antwoord:
De cateraar van het stadhuis is aangesproken op het serveren van vis op de vegetarische dag. Aangegeven is dat de vegetarische dag op donderdag moet zijn en dat op de vegetarische dag geen vers vlees, geen verse vis of niet-vegetarische snacks mogen worden aangeboden. Verpakte vleeswaren blijven, zoals in eerdere communicatie over de vlees- en visloze dag al aangegeven, wel verkrijgbaar op de vegetarische dag.
3. Hoe gaat het college voorkomen dat dit nog een keertje gebeurt?

Antwoord:
Het college heeft garanties gevraagd en gekregen van de cateraar van het stadhuis over het niet serveren van vers vlees, verse vis en niet-vegetarische snacks op de vegetarische dag. De komende weken wordt er op dinsdag telefonisch contact opgenomen met de cateraar om af te stemmen dat de cateraar zijn verplichten nakomt omtrent de invulling van de vegetarische dag. De afspraken met de cateraar over de invulling van de vegetarische dag worden vervolgens in de periodieke gesprekken met de cateraar meegenomen.