Vragen inzake selfies met een kameel bij het Leid­s­eplein


Indiendatum: sep. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake selfies met een kameel bij het Leidseplein

Amsterdam, 14 september 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september bevond zich een kameel in de Korte Leidsedwarsstraat. Passerende clubbezoekers mochten een selfie met de kameel nemen en maakten daarmee kans op een prijs. Te midden van alle drukte die het Leidseplein op een zaterdagnacht kent lag de kameel achter een dranghek om met de ene na de andere persoon op de foto te gaan. AT5 meldt dat de kameel is meegenomen door een bezoeker van een club, die het dier huurde van een boerderij.[i]

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met het nieuwsbericht dat er een kameel is meegenomen naar de Korte Leidsedwarsstraat?
2. Acht het college de drukke omgeving van het Leidseplein op zaterdagnacht een geschikte omgeving voor een kameel? Zo ja, kan het college garanderen dat het welzijn van een dier als een kameel niet benadeeld wordt in een drukke omgeving te midden van uitgaansgelegenheden?
3. Is er een vergunning aangevraagd en verleend voor het optreden van de kameel? Zo ja, op grond van welke overwegingen is deze vergunning verleend? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om, bijvoorbeeld via de APV, ervoor te zorgen dat exotische dieren zoals kamelen niet zomaar overal ingezet mogen worden in Amsterdam?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[i] http://www.at5.nl/artikelen/147300/amsterdammer-bezoekt-feest-met-kameel-

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 27 nov. 2015

1. Is het college bekend met het nieuwsbericht dat er een kameel is meegenomen naar de Korte Leidsedwarsstraat?

Antwoord:

Ja.

2. Acht het college de drukke omgeving van het Leidseplein op zaterdagnacht een geschikte omgeving voor een kameel? Zo ja, kan het college garanderen dat het welzijn van een dier als een kameel niet benadeeld wordt in een drukke omgeving te midden van uitgaansgelegenheden?

Antwoord:

Voor het college staat het welzijn van dieren centraal. De regelgeving rond dierenwelzijn en evenementen is een bevoegdheid van de rijksoverheid. Om het welzijn van dieren die ingezet mogen worden te waarborgen, bevat het Besluit Houders van Dieren een aantal artikelen die verplichten tot de aanwezigheid van vakbekwame verzorgers die ervoor dienen te zorgen dat het dier geen dorst, geen honger en het juiste voedsel tot zijn beschikking heeft. Daarnaast mag er geen sprake zijn van fysiek en fysiologisch ongerief. Ook mag er geen grote, onredelijke beperking zijn van het natuurlijke gedrag. Met een Algemene maatregel van Bestuur zijn er sinds 15 september beperkingen voor aangewezen zoogdiersoorten om deel te nemen aan een circus of een ander optreden (inclusief het vervoer van deze dieren). Er is een lijst opgenomen van dieren waar dit verbod niet voor geldt, waaronder kamelen.

De politie, die aanwezig was op het Leidseplein, heeft geconstateerd dat er twee verzorgers aanwezig waren. Omdat het welzijn van de kameel niet in het geding leek had de politie geen aanleiding om verdere actie te ondernemen.

3. Is er een vergunning aangevraagd en verleend voor het optreden van de kameel? Zo ja, op grond van welke overwegingen is deze vergunning verleend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Voor een publiektrekkende activiteit in de openbare ruimte is altijd een evenementenvergunning nodig, dan wel moet een evenementmelding worden gedaan. Voor een publiektrekkende activiteit in de openbare ruimte tussen 23 uur en 9 uur of met meer dan 100 mensen moet altijd een vergunning worden aangevraagd. Het betrof hier een particuliere actie met het oogmerk om het publiek te vermaken, de kameel te tonen en er een “selfie” mee te maken die ’s nachts plaatsvond en waarvoor daarom een evenementenvergunning moest worden aangevraagd.

Stadsdeel Centrum hanteert een strikt beleid inzake vergunningverlening voor evenementen waarbij in de openbare ruimte dieren worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor een drukke omgeving zoals de Leidsebuurt. In dergelijke situaties verleent het stadsdeel geen vergunning. In een telefoongesprek op initiatief van de organisator met de afdeling vergunningen is de organisator dan ook meegedeeld dat hiervoor geen evenementenvergunning zou worden verstrekt. Er is vervolgens geen vergunning meer aangevraagd.

4. Is het college bereid om, bijvoorbeeld via de APV, ervoor te zorgen dat exotische dieren zoals kamelen niet zomaar overal ingezet mogen worden in Amsterdam?

Antwoord:

In de concept Agenda Dieren wordt voorgesteld nader invulling te geven aan het borgen van dierenwelzijn door voor de meest voorkomende evenementen met dieren te wijzen op de wettelijke verplichtingen en beperkingen waaraan vergunninghouders en melders van evenementen zich uit oogpunt van dierenwelzijn dienen te houden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het hoger beroep tegen de uitspraak inzake klimaatzaak Urgenda

Lees verder

Vragen inzake het gebruik van het kankerverwekkende glyfosaat (Roundup) op sportvelden

Lees verder

    Word actief Doneer