Schrif­te­lijke vragen inzake het hoger beroep tegen de uitspraak inzake klimaatzaak Urgenda


Indiendatum: sep. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake de zaak Urgenda.

Amsterdam, 2 september 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Het Kabinet is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter inzake de Urgenda Klimaatzaak. Ondanks dit begint staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) wel met het uitvoeren van het vonnis uit juni 2015 dat de staat verplicht tot 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020.
Nu koerst Nederland af op 17 procent minder broeikasgas dan in 1990. Wel wacht Mansveld eerst een lopend onderzoek af. Niet eerder dan volgend jaar komt ze met maatregelen (bron: diverse kranten)

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekenden de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Gezien het feit dat de Staat weliswaar in beroep gaat, terwijl de staatsecretaris Mansveld tevens heeft aangekondigd dat de aangescherpte doelen tot beleid zijn verheven, welke gevolgen heeft dit voor de duurzaamheidsdoelstellingen zoals neergelegd in de Duurzaamheidsagenda?

2. Leidt de aangescherpte en verhoogde doelstelling van de regering ook tot verhoogde doelstelling voor de gemeente Amsterdam, ten opzichte van de Agenda Duurzaamheid, of ziet het college dit geheel los van elkaar?

3. Wanneer komt het college met een formele reactie op dit gewijzigd beleid?

4. Als de staatssecretaris zelf begin 2016 met haar maatregelen komt, gaat de gemeente Amsterdam dan nu zelf actief in gesprek met partijen om de doelstellingen in de Duurzaamheidsagenda vast aan te passen zodat in 2016 geen tijd verloren gaat?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 21 dec. 2017

Download hier de beantwoording op de schriftelijke vragen inzake het hoger beroep tegen de uitspraak inzake klimaatzaak Urgenda.