Vragen inzake onderzoek waaruit blijkt dat vissen veel gevoe­liger zijn dan aange­nomen werd


Indiendatum: nov. 2015

Amsterdam, 30-11-2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Proceedings of the Royal Society B[1] blijkt dat koudbloedige dieren last kunnen hebben van stress en hier emotionele koorts (een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur door stress) van krijgen[2]. Onderzoekers concluderen dat vissen veel gevoeliger zijn dan werd aangenomen. Vissen raakten gestrest van het op de plaats gehouden worden door middel van een netje. Deze bevindingen plaatsen het argument dat vissen domme, gevoelloze dieren zonder bewustzijn zouden zijn in een ander daglicht.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met het onderzoek waaruit blijkt dat vissen wel degelijk bewustzijn hebben?

2. Deelt de college de mening dat het krijgen van stress en emotionele koorts van vissen dierenleed is? Zo nee, hoe beoordeelt het college dit dan?

3. Is het college, vanwege het door haar gebruikte argument over het gebrek aan onderzoek over het lijden van vissen in haar bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel “Amsterdam eerste visvriendelijke stad van Nederland”[3], bereid om het verbieden van hengelen naar aanleiding van deze informatie opnieuw te bestuderen en hengelen in Amsterdam te verbieden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de regering op te roepen hengelen ook op nationaal niveau te verbieden zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan de dieronvriendelijke bezigheid van het sportvissen? Zo nee, waarom niet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1819/20152266

[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4195678/2015/11/26/Hengelaars-opgelet-Vissen-hebben-wel-gevoel.dhtml

[3] Reactie op het initiatiefvoorstel van het raadslid J. van Lammeren (PvdD) inzake “Amsterdam eerste visvriendelijke stad van Nederland” d.d. 12 december 2014.

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 6 jan. 2016

1. Is het college bekend met het onderzoek waaruit blijkt dat vissen wel degelijk bewustzijn hebben?


Antwoord:
Ja.

2. Deelt het college de mening dat het krijgen van stress en emotionele koorts van vissen dierenleed is? Zo nee, hoe beoordeelt het college dit dan?


Antwoord:
Het artikel geeft aan dat emotionele koorts een reactie kan zijn op de aanraking van vissen en de blootstelling aan een nieuwe omgeving. Uit het experiment wat beschreven wordt in het artikel blijkt volgens de onderzoekers dat het plaatsen van vissen in een visnetje (in het water) voor 15 minuten ook een emotionele koorts geeft. Het artikel trekt geen conclusies hoeverre deze emotionele koorts gezien moet worden als dierenleed en daar waagt het college zich ook niet aan.

3. Is het college, vanwege het door haar gebruikte argument over het gebrek aan onderzoek over het lijden van vissen in haar bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel “Amsterdam eerste visvriendelijke stad van Nederland”3, bereid om het verbieden van hengelen naar aanleiding van deze informatie opnieuw te bestuderen en hengelen in Amsterdam te verbieden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:
Nee. In de reactie van 12 december 2014 op het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren: “Amsterdam eerste visvriendelijke stad van Nederland” heeft het college aangegeven dat mocht in de toekomst uit onderzoek blijken dat sportvissen onacceptabel dierenleed veroorzaakt, dan zal een eventueel verbod op hengelen op nationaal niveau en niet op lokaal niveau geregeld moeten worden, omdat anders het probleem naar omliggende gemeenten wordt verplaatst.


4. Is het college bereid om de regering op te roepen hengelen ook op nationaal niveau te verbieden zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan de dieronvriendelijke bezigheid van het sportvissen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Dit onderzoek verandert niets aan de eerdere reactie van het college op het initiatiefvoorstel “Amsterdam eerste visvriendelijke stad van Nederland”.