Vragen inzake knaag­die­ren­opvang


Indiendatum: aug. 2010

Nr. 80 Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake opvang van knaagdieren en dan voornamelijk konijnen

Amsterdam,12 augustus 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Uit persberichten (zie bijvoorbeeld het Parool van 24 juni 2010) blijkt dat knaagdieren in onze stad geen opvang meer kan worden geboden. Dit is in telefonisch overleg bevestigd door de Dierenambulance en de Stichting Knabbel en Babbel.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het bekend dat er geen opvang voor knaagdieren meer is in Amsterdam en dat de Dierenambulance konijnen en cavia’s opvangt bij gebrek beter?

2. Op welke termijn is de gemeente van plan om ervoor te zorgen dat er weer een opvang voor knaagdieren is binnen de stad?

3. Wat wordt er op dit moment gedaan om de Amsterdamse burger – jong en oud – voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit?

4. In dierenwinkels worden vooral kleine huisdieren zoals knaagdieren en konijnen verkocht. Door het aantrekkelijk aanbod in deze winkels moet ernstig rekening worden gehouden met ondoordachte aanschaf van een huisdieren.
a. Is de gemeente bereid dienaangaande in overleg te gaan met de Amsterdamse brancheorganisatie van dierenwinkels?
b. Bent u bereid om de vergunningen voor de verkoop van deze dieren aan banden te leggen, bijvoorbeeld door middel van voorwaarden aan de verkoop van levende have te stellen waaronder een bedenktijd, een proefperiode alsmede uitleg over de verzorging en de behoeftes van het gekochte dier, de zogenoemde huisdierenbijsluiter?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 27 aug. 2010

Inleiding.

Uit persberichten (zie bijvoorbeeld het Parool van 24 juni 2010) blijkt dat knaagdieren in onze stad geen opvang meer kan worden geboden. Dit is in telefonisch overleg met ons bevestigd door de Dierenambulance en de Stichting Knabbel en Babbel.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 12 augustus 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het bekend dat er geen opvang voor knaagdieren meer is in Amsterdam en dat de Dierenambulance konijnen en cavia’s opvangt bij gebrek beter?

Antwoord vraag 1:
In Amsterdam brengt de stichting Dieren onder Dak knaagdieren onder bij particulieren.

2. Op welke termijn is de gemeente van plan om ervoor te zorgen dat er weer een opvang voor knaagdieren is binnen de stad?

Antwoord vraag 2:
De gemeente is hiervoor aangewezen op initiatieven van organisaties die zich daarvoor binnen Amsterdam willen gaan inzetten

3. Wat wordt er op dit moment gedaan om de Amsterdamse burger – jong en oud – voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit?

Antwoord vraag 3:
Voorlichting wordt momenteel vooral gegeven via de Dierenbescherming Amsterdam en diverse dierenwelzijnsorganisaties.

4. In dierenwinkels worden vooral kleine huisdieren zoals knaagdieren en konijnen verkocht. Door het aantrekkelijk aanbod in deze winkels moet ernstig rekening worden gehouden met ondoordachte aanschaf van een huisdieren.
a. Is de gemeente bereid dienaangaande in overleg te gaan met de Amsterdamse brancheorganisatie van dierenwinkels?
b. Is het college bereid om de vergunningen voor de verkoop van deze dieren aan banden te leggen, bijvoorbeeld door middel van voorwaarden aan de verkoop van levende have te stellen waaronder een bedenktijd, een proefperiode alsmede uitleg over de verzorging en de behoeftes van het gekochte dier, de zogenoemde huisdierenbijsluiter?

Antwoord vraag 4:
Eisen aan vergunningen dienen nationaal te worden geregeld.