Vragen inzake jacht in Amsterdam


Indiendatum: okt. 2014

Amsterdam, 23 oktober 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

In de nota Amsterdam Dierenwelzijn (2006) staat het volgende over de jacht: “De gemeente Amsterdam, als grootste grondeigenaar, huldigt het standpunt dat er op haar grond geen plezierjacht wordt toegestaan. Dit wordt ook door de stadsdelen onderschreven. Er wordt wel gejaagd op particuliere gronden. Daarnaast vindt schadebestrijding plaats door particuliere eigenaren of beheerders van gronden (denk aan vossen, ganzen en zwanen). In Amsterdam zijn vijf tot tien jagers actief. Gebieden waar gejaagd wordt zijn Waterland en Osdorper- en Lutkemeerpolder.”

De Partij voor de Dieren heeft berichten ontvangen van Amsterdammers die ’s nachts meerdere dagen het geluid van geweerschoten hebben gehoord in het Amsterdamse Bos.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel Amsterdammers zijn in het bezit van een jachtakte?
2. Is het college bekend met afschot in het Amsterdamse Bos? Zo ja, wie is de opdrachtgever, wat is de reden van het afschot en op welke diersoorten wordt geschoten? Zo nee, is het college bereid om te onderzoeken waar deze geluiden vandaan komen? Via bijvoorbeeld extra surveilleren door politie (al dan niet in samenwerking met gemeente Amstelveen, of extra nachtinzet van de boswachters)
3. Hoeveel jagers zijn er de afgelopen drie jaar in Amsterdam actief geweest
a. op particuliere gronden (welke locaties, wie is de opdrachtgever, wat is de reden van het afschot en op welke diersoorten wordt geschoten )?
b. op Amsterdams grondgebied (welke locaties, wie is de opdrachtgever, wat is de reden van het afschot en op welke diersoorten wordt geschoten)?
4. Kan het college een inschatting maken van het totale aantal dieren en diersoorten dat de afgelopen drie jaar op Amsterdams grondgebied is gedood door middel van afschot?
5. Hoeveel overtredingen hebben er de afgelopen drie jaar per jaar plaatsgevonden en kan het college de aard van de overtredingen toelichten?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 23 okt. 2014

1. Hoeveel Amsterdammers zijn in het bezit van een jachtakte?

Antwoord:
Het betreft 497 mensen. Dat wil niet zeggen dat zij in Amsterdam jagen. Vaak wordt elders in Nederland of in het buitenland gejaagd. In het Amsterdamse Bos zijn 3 medewerkers in het bezit van een jachtakte en jachtaktehouders voor het Amsterdamse Bos.

2. Is het college bekend met afschot in het Amsterdamse Bos? Zo ja, wie is de opdrachtgever, wat is de reden van het afschot en op welke diersoorten wordt geschoten? Zo nee, is het college bereid om te onderzoeken waar deze geluiden vandaan komen? Via bijvoorbeeld door het extra surveilleren van de politie (al dan niet in samenwerking met de gemeente Amstelveen, of extra nachtinzet van de boswachters).

Antwoord:
Over ‘afschot’ in het Amsterdamse Bos is het College niets bekend. Wel is het College bekend met een melding van burger die op zaterdag 18 oktober, omstreeks 00.30 uur schoten of knallen had gehoord uit de richting van het Amsterdamse Bos. Volgens haar was dit vaker te horen en daarom heeft zij de politie gebeld op het centrale meldingsnummer (0900-8844). In het Amsterdamse Bos wordt echter overeenkomstig het gemeentelijk beleid niet gejaagd. Als er dieren geschoten worden gebeurt dit illegaal en is strafbaar (stroperij). Toezicht vindt plaats door de boswachterij van het Amsterdamse Bos. In de afgelopen 3 jaar zijn er geen incidenten of strafbare feiten bekend. Het horen van knallen in het Amsterdamse Bos hoeft bij voorbaat natuurlijk niet te betekenen dat er ‘gejaagd’ wordt. Het kan bijvoorbeeld ook vuurwerk zijn, Schiphol (verjagen van vogels) of anderszins vuurwapengebruik.

3. Hoeveel jagers zijn er de afgelopen drie jaar in Amsterdam actief geweest:
a. op particuliere gronden (welke locaties, wie is de opdrachtgever, wat is de reden van het afschot en op welke diersoorten wordt geschoten)?
b. op Amsterdams grondgebied (welke locaties, wie is de opdrachtgever, wat is de reden van het afschot en op welke diersoorten wordt geschoten)?

Antwoord:
Het aantal jagers dat in Amsterdam actief is op particuliere gronden wordt niet geregistreerd. Op openbaar terrein wordt in Amsterdam geen plezierjacht toegestaan. In het Amsterdamse Bos (grotendeels gelegen binnen de gemeente Amstelveen) vindt géén afschot plaats door de jachtaktehouders. Als er dieren geschoten worden gebeurt dit als strafbare handeling, stroperij dus.

4. Kan het college een inschatting maken van het totale aantal dieren en diersoorten dat de afgelopen drie jaar op Amsterdams grondgebied is gedood door middel van afschot?

Antwoord:
Nee, zie ook de overige antwoorden.

5. Hoeveel overtredingen hebben er de afgelopen drie jaar per jaar plaatsgevonden en kan het college de aard van de overtredingen toelichten?

Antwoord:
Binnen de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland (Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn) zijn vanaf 2010 géén overtredingen van de jachtwet geconstateerd. Vanaf 2010 zijn enkele keren dode/gewonde dieren aangetroffen, maar niet in relatie tot het Amsterdamse Bos. Enkele keren zijn er meldingen binnengekomen over stroperij, maar niet in relatie tot het Amsterdamse Bos.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester