Vragen inzake het aanbieden van excuses aan politie door Ajax en Celtic


Indiendatum: nov. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het aanbieden van excuses aan de politie door de clubs Ajax en Celtic en de kosten van politie-inzet rond voetbalwedstrijden.

Amsterdam, 8 november 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Op 6 november 2013 speelde Ajax tegen Celtic in Amsterdam. Tijdens vechtpartijen tussen de supporters, zijn, zo vermelden de media, 8 agenten gewond geraakt. Supporters zouden agenten met stokken en messen te lijf zijn gegaan.

Celtic heeft inmiddels aangekondigd om een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen. Wat de Partij voor de Dieren oprecht heeft verbaasd, is dat nergens in de media en/of op de website van beide clubs excuses worden gemaakt naar de politie, en in het bijzonder naar de gewond geraakte politieagenten.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Weet de burgemeester of een van beide clubs de politie en of de betreffende agenten heeft gecontacteerd om zijn excuses aan te bieden?
2. Indien dit niet gebeurd is, zou het dan niet alsnog moeten?
3. Is de burgemeester bereid dit kenbaar te maken bij Ajax?
4. Kan de burgemeester aangeven hoeveel politie-inzet er is geweest in en omtrent voetbalwedstrijden in Amsterdam in 2013? En zo niet dan over 2012?
5. Kan de burgemeester aangeven hoeveel totale kosten deze politie-inzet met zich heeft meegebracht, over 2013? En zo niet dan over 2012? Zowel bij de voetbalwedstrijden zelf, als bij de begeleiding van de supporters?
6. Kan de burgemeester aangeven of en hoeveel er is bijgedragen vanuit voetbalclubs voor deze inzet? (absoluut en in % van de gemaakte kosten)
7. Kan de burgemeester aangeven hoeveel er percentueel wettelijk mogelijk is, om deze kosten te verhalen op de voetbalclubs? (in %)
8. Kan de burgemeester aangeven of en hoeveel van de gemaakte politiekosten hij in 2013 en in 2014 hij wil verhalen op de voetbalclubs waarvoor de politie-inzet noodzakelijk is (in % en absolute bedragen).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 27 jan. 2014

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 8 november 2013 inzake het aanbieden van excuses aan de politie door de clubs Ajax en Celtic en de kosten van politie-inzet rond voetbalwedstrijden.

Aan de gemeenteraad

Inleiding door vragensteller:

Op 6 november 2013 speelde Ajax tegen Celtic in Amsterdam. Tijdens vechtpartijen tussen de supporters, zijn, zo vermeldde de media, 8 agenten gewond geraakt. Supporters zouden agenten met stokken en messen te lijf zijn gegaan.

Voetbalclub Celtic heeft inmiddels aangekondigd om onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen. Wat de fractie van de Partij voor de Dieren oprecht heeft verbaasd, is dat nergens in de media en of op de website van beide clubs een excuses wordt gemaakt, naar de politie, en in het bijzonder naar de gewond geraakte politieagenten.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 8 november 2013, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Weet de burgemeester of een van beide clubs, de politie en of de betreffende agenten heeft gecontacteerd om haar excuses aan te bieden?
Antwoord:
Geen van beide clubs heeft excuses aangeboden voor wat is gebeurd. Wel heeft Ajax de gebeurtenissen in de binnenstad ten zeerste veroordeeld en verleent alle mogelijke medewerking om daders te achterhalen.

2. Indien dit niet gebeurd is, zou het dan niet alsnog moeten?
Antwoord:
Direct na de vechtpartijen was er onrust onder Celtic-supporters over het politieoptreden. De Celtic-supporters die hiervoor voor de rechter hebben gestaan en veroordeeld zijn, waren in de veronderstelling dat juist zij het slachtoffer zijn van het politieoptreden. Bovendien is de club bereid de juridische kosten voor de fans te betalen. Excuses aan de betreffende agenten was een mooi gebaar geweest, maar ligt niet in de verwachting.

3. Is de burgemeester bereid dit kenbaar te maken bij Ajax?
Antwoord:
Naar aanleiding van de ongeregeldheden op de vooravond en op de wedstrijddag van Ajax-Celtic, waar ook Ajax-supporters deel vanuit hebben gemaakt, heeft een gesprek plaatsgevonden met de club en vertegenwoordigers van supportersgroepen. Zoals gezegd heeft Ajax de gebeurtenissen in de binnenstad ten zeerste veroordeeld en verleent zij alle medewerking om daders te achterhalen. Afgesproken is om in gesprek te blijven over trends en aanpak van (nieuwe) overlastgevers. Op die manier proberen we gezamenlijk tot een aanpak te komen ten aanzien van overlastgevende supporters.

4. Kan de burgemeester aangeven hoeveel politie-inzet er is geweest in en omtrent voetbalwedstrijden in Amsterdam in 2013? En zo niet dan over 2012?
Antwoord:
De inzet van politie ten behoeve van voetbal wordt per seizoen bijgehouden. In het seizoen 2012-2013 is de inzet 38.764 uren/3.980 fte’s. Het aantal uren heeft betrekking op alle thuiswedstrijden in de reguliere competitie, het KNVB- bekertoernooi en de Champions/Europa League.

5. Kan de burgemeester aangeven hoeveel totale kosten deze politie-inzet met zich heeft meegebracht, over 2013? En zo niet dan over 2012? Zowel bij de voetbalwedstrijden zelf, als bij de begeleiding van de supporters?

Antwoord:
De kosten van de politie-inzet worden niet bijgehouden. Het achteraf berekenen van deze kosten is een te arbeidsintensieve en complexe opgave als gevolg van de verschillende functiegroepen en samenstelling van de teams binnen deze inzet.

6. Kan de burgemeester aangeven of en hoeveel er is bijgedragen vanuit voetbalclubs voor deze inzet? (absoluut en in % van de gemaakte kosten)
Antwoord:
Het rijksbeleid is dat kosten voor de inzet van politie niet aan voetbalclubs worden doorbelast. Voetbalclubs dragen zodoende niets bij aan de inzet van politie in het betaald voetbal. Daarentegen worden taken die door particulieren kunnen worden uigevoerd, zoals particuliere beveiligingswerkzaamheden en de inzet van stewards en verkeersregelaars bij de organisatie van voetbalwedstrijden voor rekening van de organisator/voetbalclub gehouden. Een voetbalclub is primair verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion en de directe omgeving daarvan.

7. Kan de burgemeester aangeven hoeveel er percentueel wettelijk mogelijk is, om deze kosten te verhalen op de voetbalclubs? (in %)

8. Kan de burgemeester aangeven of en hoeveel van de gemaakte politiekosten hij in 2013 en in 2014 hij wil verhalen op de voetbalclubs waarvoor de politie-inzet noodzakelijk is. (in % en absolute bedragen)
Antwoord vragen 7 en 8:
Het is wettelijk niet mogelijk om kosten voor inzet van politie te verhalen op voetbalclubs.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake het vangen van duiven voor consumptie, op Amsterdams grondgebied

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de effecten van snelheidsverlaging op de luchtkwaliteit

Lees verder

    Word actief Doneer