Vragen inzake de vondst van een gruwelijk verminkte ree in het centrum van Amsterdam


Indiendatum: mrt. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Afgelopen maandag hebben medewerkers van de Dierenambulance Amsterdam na een tip van een buurtbewoner een gruwelijk verminkte ree gevonden.[1] De ree lag in het centrum van Amsterdam, bij een verzamelplek voor vuilnis. De achterpoten van de ree waren afgezaagd en lagen op een andere plek in de straat, daarnaast was de hele buik opengesneden en waren ingewanden verwijderd. Uit berichtgeving heeft de fractie van de Partij voor de Dieren begrepen dat dit verder niet wordt onderzocht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het waar dat er geen onderzoek verricht wordt naar de verminkte ree? Zo nee, hoe zit het dan?

2. Is er een budget voor het laten verrichten van (forensisch) onderzoek wanneer dieren in gruwelijke staat of bij ernstige vermoedens van dierenmishandeling worden aangetroffen?

3. Is er handhaving van de gemeente en/of politie aanwezig geweest toen de verminkte ree werd aangetroffen? Zo ja, welke acties hebben zij ondernomen?

4. Deelt het college de mening dat het van belang is meer duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaak en mogelijke betrokkenen bij de gruwelijke vondst van dit dier? Zo ja, is het college bereid onderzoek te laten verrichten? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/154006/gruwelijk-verminkte-ree-gevonden-op-straat-in-centrum

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 8 jun. 2016

1. Is het waar dat er geen onderzoek verricht wordt naar de verminkte ree? Zo nee, hoe zit het dan?

Antwoord: De politie is na de melding van de dierenambulance ter plaatse geweest. Er is een uitgebreid buurtonderzoek gedaan. Er zijn geen getuigen gevonden. Op camerabeelden uit de omgeving was niets relevants te zien. Er is sectie verricht op de ree door de vrijwilligers van Forensisch Dieronderzoek. De vrijwilligers van Forensisch Dieronderzoek zijn een aantal patholoog anatomen die zich vrijwillige inzetten voor onderzoek bij dieren. Hun conclusie is dat de ree hoogst waarschijnlijk is aangereden op een andere locatie dan waar het aangetroffen is. De snee in de nek is hoogst waarschijnlijk de doodsoorzaak en is waarschijnlijk toegebracht om de ree uit het lijden te verlossen. De andere schade is post mortum aangebracht. Het onderzoek is afgesloten.

2. Is er een budget voor het laten verrichten van (forensisch) onderzoek wanneer dieren in gruwelijke staat of bij ernstige vermoedens van dierenmishandeling worden aangetroffen?

Antwoord: Er is een algemeen budget voor forensische onderzoeken. Per zaak wordt een afweging gemaakt of en zo ja, welke middelen worden ingezet.

3. Is er handhaving van de gemeente en/of politie aanwezig geweest toen de verminkte ree werd aangetroffen? Zo ja, welke acties hebben zij ondernomen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

4. Deelt het college de mening dat het van belang is meer duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaak en mogelijke betrokkenen bij de gruwelijke vondst van dit dier? Zo ja, is het college bereid onderzoek te laten verrichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals vermeld in antwoord 1 is er onderzoek verricht. De doodsoorzaak is (waarschijnlijk) duidelijk geworden en onderzoek naar mogelijke getuigen/betrokkenen heeft niets opgeleverd. Het onderzoek is daarmee afgesloten.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake de ambitie voor een fossielvrij Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kunstgras sportvelden en de plastic soep

Lees verder

    Word actief Doneer