Schrif­te­lijke vragen van het lid Van Lammeren inzake import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk in "post-brexit-tijdperk".


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk in "post-brexit-tijdperk"

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragensteller:

In 2018 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam schriftelijke vragen gesteld over de levering van afval aan het Amsterdamse energie- en afvalbedrijf (AEB) uit het Verenigd Koninkrijk (nr. 435.18).1 Het college liet destijds weten dat het Britse afvalbedrijf Renewi tot 2027 brandstof gaat leveren aan het AEB. Het gaat in totaal om 1 miljoen ton brandstof die uit afval is gehaald die het AEB gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. De brandstof is goed voor zo'n 5% van de elektriciteit die AEB jaarlijks in Amsterdam opwekt. De brandstof zal hoofdzakelijk in Londen worden geproduceerd.

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt. Het akkoord tussen de EU en het VK heeft verstrekkende gevolgen op het gebied van handel in diensten en goederen2. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de gevolgen van het Brexit-akkoord op de levering van afval aan het AEB uit het VK.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Wat voor implicaties heeft het Brexit-akkoord op de AEB-Renewi deal? Graag uitgebreide toelichting

2. Betaalt het AEB door de Brexit-deal extra invoerrechten? Zo ja, hoeveel is dit op jaarbasis? Heeft dit implicaties voor de hoeveelheid verbrande afval dat het AEB gaat importeren?

3. Hebben het AEB en Renewi, door de Brexit-deal, contractuele wijzigingen doorgevoerd? Zo ja, welke wijzigingen zijn dat?

4. Is de houding van het college ten opzichte van verband afval importeren uit het VK door de Brexit-deal veranderd? Zo nee, waarom niet?

5. Indien de import in de toekomst uitwijkt naar het buitenland, om welke landen gaat het dan?

6. Heeft het afval uit de VK dezelfde samenstelling als Nederlandse afval (biogene fracties/plastics/etc). Welke implicaties heeft dit voor de co2-uitstoot? Op welke manieren wordt er door het AEB gekeken om het verbranden van afval minder vervuilend te maken?

7. Kan het college aangeven of er de komende jaren een afbouw komt van het verbranden van afval? En wanneer komt er in Amsterdam een eind aan het verbranden van afval?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

1 https://amsterdam.partijvoorde...

2 https://www.rijksoverheid.nl/o...