Schrif­te­lijke vragen van het lid Van Lammeren inzake de deelname van de gemeente Amsterdam aan het ‘KLM Corporate Biofuel Programma’


Indiendatum: 9 dec. 2020

KLM Corporate Biofuel Programme
Op 19 juni 2012 kondigde de KLM trots het ‘KLM Corporate Biofuel Programma’ (verder: KCBP) aan. Het KCBP stelt bedrijven en overheden met een corporate contract in staat om een deel van hun vliegreizen te laten uitvoeren op ‘duurzame biokerosine’. Partners in het KCBP betalen een toeslag die het verschil in prijs tussen biokerosine en traditionele kerosine overbrugt. Deze investering wordt gebruikt voor de aanschaf van biobrandstof dat vervolgens op de luchthaven Schiphol wordt toegevoegd aan het brandstofsysteem van het vliegtuig.1

Via dit programma hoopt KLM de CO2-uitstoot per passagier in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011) door vliegtuigen te vernieuwen, ‘duurzame biokerosine’ te gebruiken en de vlucht efficiëntie te verhogen.2

Greenwashing
Sinds 2010 experimenteert KLM met biokerosine-vluchten. Doordat KLM de ‘groene brandstof’ importeerde uit Californië, en daarmee de CO2-winst teniet werd gedaan,
kwam er veel kritiek op de biokerosine-vluchten.3 Om deze kritiek te tackelen heeft KLM in 2019, in samenwerking met SkyNRG de eerste “duurzame kerosinefabriek”
van Europa in Delfzijl gebouwd.4 Toch is het maar de vraag of deze centrale de luchtvaartmaatschappij veel zal verduurzamen. De biokerosine die van de fabriek in Delfzijl zal komen is goed voor duizend vluchten per jaar van Amsterdam naar Rio de Janeiro. Ter vergelijking: KLM voert jaarlijks zo’n 130 duizend vluchten uit. Het effect is dus marginaal, zeker vergeleken met de bombarie waarmee het project werd aangekondigd.5

Dit soort greenwashingpraktijken komen we helaas vaak tegen bij (fossiele) bedrijven. Bedrijven pronken met een ‘groene maatregel’, maar tegelijkertijd wordt het marginale effect op de totale uitstoot doelbewust verzwegen. Als KLM werkelijk voor een duurzame toekomst staat, zou zij niet alleen biokerosinefabrieken bouwen, maar vooral kerosinebelasting eisen, haar vloot afschalen, en zich uitspreken tegen de nodeloze uitbreiding van Schiphol. Doordat KLM dit nalaat valt het KCBP simpelweg te classificeren als een greenwashing-project.

Deelname gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam besloot in november 2012 als eerste overheidsinstelling aan het KCBP deel te nemen, omdat het zou bijdragen aan ‘de doelstelling duurzaam
inkopen’.6 De gemeente is acht jaar partner geweest van het KCBP. In 2020 heeft het college, vrij geruisloos, een einde gemaakt aan het partnerschap met de KLM.

Via een WOB-verzoek van derden heeft vragensteller het contract tussen de gemeente Amsterdam en KLM ingezien. Naar aanleiding van deze informatie heeft vragensteller behoefte aan een aantal verhelderende antwoorden.

1. Hoeveel geld heeft het KCBP de gemeente Amsterdam in totaal gekost?

2. Wat heeft deelname aan het programma (van 2012-2020) de gemeente concreet opgeleverd aan CO2-reductie? Graag uitgebreide toelichting.

3. Waarom is de gemeente in 2020 gestopt met deelname aan dit programma? Heeft het college na acht jaar ingezien dat het medeplichtig is aan greenwashing van de KLM? Zo nee, welke andere reden(en) zijn er gegeven voor het stoppen van de deelname?

4. Is er een persbericht vanuit het college geweest over de beëindiging van de deelname aan het KCBP? Zo nee, waarom is dit zo geruisloos stopgezet?

5. Het contract tussen KLM en de gemeente Amsterdam bevat ook afspraken over ‘gezamenlijk optrekken in de communicatie’. In andere woorden: de gemeente betaalt en verplicht zichzelf om het KCBP aan te prijzen met behulp van content dat door KLM wordt aangeleverd.

6. Kan het college een lijst geven met alle communicatie-uitingen die door de gemeente Amsterdam over KCBP zijn gedaan? Zo ja, hoeveel van deze communicatie uitingen zijn letterlijk of grotendeels overgenomen van de KLM?

7. Deelt het college de zorgen over deze zeer nauwe samenwerking tussen een gemeente en een fossiel bedrijf? Zijn er andere contracten met (fossiele) bedrijven gesloten waar er ‘gezamenlijk word