Schrif­te­lijke vragen van het lid Van Lammeren inzake bezoe­kers­aan­tallen en leges evene­men­ten­ver­gun­ningen in stadsdeel West.


Indiendatum: 9 mrt. 2020

Het locatieprofiel Westerpark is door stadsdeel West concreet uitgewerkt in een programmering voor 2020, waarin onder meer vermeld staat in welke categorie een evenement valt en hoeveel bezoekers een evenement op het drukste moment heeft.

Recent stelde de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over het evenement De Rollende Keukens dat in de programmering staat als evenement boven de 10.000 bezoekers op het drukste moment. De Rollende Keukens deed een aanvraag voor slechts 1500 bezoekers.1

Ook het evenement Het Vrije Westen – eveneens in het Westerpark - staat in de programmering als evenement met meer dan 10.000 bezoekers op het drukste moment. Vorig jaar werd een vergunning verleend voor 14.000 bezoekers. Ook dit evenement deed voor 2020 een aanvraag voor minder bezoekers, namelijk 9.000 bezoekers.

Deze week werd de ‘Megakermis Westerpark’2 in het Westerpark vergund. De kermis staat in de programmering van stadsdeel West vermeld als evenement tussen ‘2.000 tot 10.000 bezoekers op piekmoment’. Ook in het locatieprofiel Westerpark is er voor de kermis ruimte gemaakt voor ‘1 meerdaags niet-muziekevenement: max 10 dagen’ in de categorie > 2000 bezoekers. Stadsdeel West heeft nu een evenementenvergunning voor een ‘wijkkermis’ verleend voor 1400 bezoekers op het drukste moment. 3 Ook is de vergunning zeer kort voor het evenement verleend.

Deze ontwikkelingen baren de fractie van de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam zorgen. Vergunningen voor evenementen worden niet tijdig verstrekt en de leges zijn niet kostendekkend. Door de fractie van de Partij voor de Dieren is hier vaak actie op gevraagd. Nu lijkt het erop dat vergunningen worden verleend in een lagere categorie, dan het evenement daadwerkelijk is.

1. Is de kermis in het Westerpark aangemeld als evenement boven de 2000 bezoekers voor 30 november 2019 om een plek te krijgen op de evenementenagenda? 4

2. Is de evenementenvergunning van de kermis voorbesproken met stadsdeel West of het stedelijk evenementenbureau?

3. Waarom schaalt stadsdeel West de kermis (al jaren) in op meer dan 2000 bezoekers waar in 2020 een legesbedrag van 7065 euro voor betaald moet worden, maar besluit stadsdeel West tot een vergunning voor 1400 bezoekers waar een legesbedrag van 1960 euro bijhoort. Graag een toelichting.

4. Vorig jaar brak er een massale vechtpartij uit bij de kermis in het Westerpark 5 Gelet op de orde en veiligheid bij dit evenement: zijn politie en handhaving dit jaar
ingeschaald op 1400 bezoekers of op meer dan 2000 bezoekers?

5. Alle evenementen boven de 2000 bezoekers vallen onder centraal-stedelijke regie van de burgemeester. Ligt de regie van dit evenement bij de burgemeester of is het gemandateerd aan stadsdeel West?

6. Deelt het college de zorg dat evenementen in een lagere categorie worden aangevraagd danwel verleend? Gebeurt dit ook in andere stadsdelen? En zo ja, zijn er controlemechanismen om dit te voorkomen? Graag een toelichting

Indiendatum: 9 mrt. 2020
Antwoorddatum: 9 dec. 2020

Voordat op de beantwoording wordt ingegaan, hecht het college er aan in te gaan op de opmerking dat de vergunning zeer kort voor de start van het evenement is verleend. De afspraak is dat een evenement tot 2000 bezoekers tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement moet zijn verleend en dat is in het geval van de kermis gehaald. Overigens is de kermis in verband met de pandemie niet doorgegaan.

1. Is de kermis in het Westerpark aangemeld als evenement boven de 2000 bezoekers voor 30 november 2019 om een plek te krijgen op de evenementenagenda? 4

Antwoord: Nee. De kermis is voor het laatst in 2017 aangemeld voor de evenementenagenda. Op basis van reële inschattingen gemaakt door Toezicht & Handhaving van stadsdeel West is de conclusie dat er bij de kermis gemiddeld genomen duidelijk minder dan 2000 bezoekers tegelijkertijd komen. Dat is ook de reden dat de kermis sinds 2017 niet meer op de evenementenagenda staat. Daar staan immers uitsluitend evenementen op waarbij het de verwachting is dat zij 2000 of meer bezoekers tegelijkertijd trekken.

2. Is de evenementenvergunning van de kermis voorbesproken met stadsdeel West of het stedelijk evenementenbureau?

Antwoord: De aanvraag voor een evenementenvergunning is met de organisator voorbesproken door stadsdeel West in aanwezigheid van de politie.

3. Waarom schaalt stadsdeel West de kermis (al jaren) in op meer dan 2000 bezoekers waar in 2020 een legesbedrag van 7065 euro voor betaald moet worden, maar besluit stadsdeel West tot een vergunning voor 1400 bezoekers waar een legesbedrag van 1960 euro bijhoort. Graag een toelichting.

Antwoord: Het stadsdeel acht 1400 bezoekers een reële inschatting en baseert zich hiervoor op inschattingen gemaakt door Toezicht & Handhaving van het stadsdeel in afstemming met de politie.

4. Vorig jaar brak er een massale vechtpartij uit bij de kermis in het Westerpark 5 Gelet op de orde en veiligheid bij dit evenement: zijn politie en handhaving dit jaar
ingeschaald op 1400 bezoekers of op meer dan 2000 bezoekers?

Antwoord: Er is een vergunning afgegeven voor 1400 bezoekers op het drukste moment. Politie en handhaving houden voor hun inzet rekening met dit aantal bezoekers. In het vooroverleg zijn afspraken gemaakt met de organisatie over extra beveiliging.

5. Alle evenementen boven de 2000 bezoekers vallen onder centraal-stedelijke regie van de burgemeester. Ligt de regie van dit evenement bij de burgemeester of is het gemandateerd aan stadsdeel West?

Antwoord: De vergunningverlening voor alle evenementen zijn gemandateerd aan stadsdeelbesturen. Voor de grote evenementen (2000 of meer bezoekers op het
drukste moment) worden deze vergunningen ambtelijk besproken en afgehandeld in het Programma Grote Evenementen. Het mandaat blijft overigens bij de stadsdeelbestuurders. Uitsluitend als er de wens is af te wijken van beleid, wordt dit gemotiveerd voorgelegd aan de burgemeester. Dit laatste was overigens niet
het geval. Omdat bij dit evenement vorig jaar ongeregeldheden plaatsvonden zijn de extra maatregelen wel besproken met onder andere het Stedelijk Evenementenbureau.

6. Deelt het college de zorg dat evenementen in een lagere categorie worden aangevraagd danwel verleend? Gebeurt dit ook in andere stadsdelen? En zo ja, zijn er controlemechanismen om dit te voorkomen? Graag een toelichting

Antwoord: Organisatoren moeten hun aanvraag baseren op een reële inschatting van het aantal bezoekers. De vergunningverlener toets dit aantal bij Toezicht &
Handhaving van het stadsdeel, in afstemming met de politie. Bij jaarlijks terugkerende evenementen kan dat worden gebaseerd op historische data. Het
college heeft geen aanleiding te denken dat het aantal bezoekers bij (vrije instroom) evenementen systematisch te laag wordt ingeschat. Dit zou niet in het
belang zijn van veiligheidspartijen. Alle evenementen worden jaarlijks geëvalueerd, in aanwezigheid van de organisator, VTH en de politie. De inschatting van het daadwerkelijk aantal bezoekers is daar een vast onderdeel van.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de dreigende ontruiming van buurttuinen wegens opzegging van het huurcontract met Nemoland in Westerpark

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake de deelname van de gemeente Amsterdam aan het ‘KLM Corporate Biofuel Programma’

Lees verder

    Word actief Doneer