Schrif­te­lijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake infra­structuur voor waterstof


Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Afgelopen week was het percentage fijnstof erg hoog in Amsterdam[1]. De gemeente moet de verantwoordelijkheid op zich nemen om voldoende infrastructuur aan te leggen voor schoner vervoer. De Partij voor de Dieren diende tijdens de behandeling van de Begroting 2017 een motie in om onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan infrastructuur voor voertuigen met waterstof als energiebron, die unaniem werd aangenomen.[2] Vanuit de markt is er wel steeds meer innovatie op dit gebied[3], maar zonder laadmogelijkheden zijn waterstofauto’s niet aantrekkelijk om aan te schaffen.
In het Parool van 23-03-2018 staat dat Connexxion en het GVB een groot aantal elektrische bussen gaat laten rijden met een accu als stroombron, en een actieradius van 80-90 kilometer[4]. Eerder testte het GVB ook bussen op waterstof.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

1. Wat is de voortgang van het onderzoek naar de behoefte aan infrastructuur voor waterstofvoertuigen, waar de raad unaniem om heeft verzocht?
2. Wat zijn de redenen dat er wordt ingezet op elektrische bussen en niet op bussen op waterstof?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/181874/hoog-percentage-fijnstof-door-hoge-temperatuur-in-mijn-ogen-is-het-code-rood

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5951117/1#search=%22waterstof%22

[3] https://www.nu.nl/auto/5259767/waterstofauto-hyundai-geprijsd-.html

[4] https://www.parool.nl/amsterdam/de-bus-in-de-stad-gaat-over-op-stroom~a4585155/