Schrif­te­lijke vragen inzake het plan van de UvA voor een knuf­fel­kamer met puppy’s tegen tenta­men­stress


Indiendatum: okt. 2018

Amsterdam, 16 oktober 2018

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Gisteren nam de fractie van de PvdD Amsterdam kennis van het nieuwsbericht van het Parool “UVA krijgt puppykamer tegen tentamenstress”[i] waarin een project van de UvA wordt beschreven om studenten te laten ontspannen door te knuffelen met puppy’s op 22 en 23 oktober aanstaande. Vandaag kwam in hetzelfde medium het bericht: “Hondentrainers: knuffelen met pups op UvA slecht plan”[ii]. Hierin komt een hondentrainer aan het woord die beweert dat de situatie voor de honden juist voor stress kan zorgen en niet bijdraagt aan hun welzijn. Een dierwetenschapper sluit zich aan bij deze kritiek en stelt dat de UvA er goed aan zou doen het plan te heroverwegen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. 1. Is het college bekend met het genoemde plan van de UvA en de kritiek die hierop is gekomen?
  1. 2. Hoe beoordeelt het college het plan en de kritiek?
  1. 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het probleem van tentamenstress bij studenten door de UvA beter kan worden aangevlogen door te investeren in goede begeleiding van docenten, samenwerking met psychologen en het laagdrempelig maken van ontspannende buitenschoolse activiteiten zoals yoga?
  1. 4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om in onderwijsinstellingen dieren te gaan gebruiken om studentenstress tegen te gaan?
  1. 5. Is de wethouder bereid met de UvA in gesprek te gaan met als insteek deze actie te staken?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.parool.nl/amsterdam/uva-krijgt-puppykamer-tegen-tentamenstress~a4606076/

[ii] https://www.parool.nl/amsterdam/hondentrainers-knuffelen-met-pups-op-uva-slecht-plan~a4606128/

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 8 nov. 2018


1. Is het college bekend met het genoemde plan van de UvA en de kritiek die hierop
is gekomen?

Antwoord:
Ja, het college heeft via de pers vernomen dat de Universiteit van Amsterdam dit
evenement wilde gaan organiseren. Ook is kennis genomen van de kritiek op dit
evenement.

2. Hoe beoordeelt het college het plan en de kritiek?

Antwoord:
De gemeente Amsterdam heeft als beleid om het organiseren van evenementen
met dieren in de stad te ontmoedigen. Een evenement organiseren waarbij
puppy’s worden ingezet past niet in dit beleid.

3. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat het
probleem van tentamenstress bij studenten door de UvA beter kan worden
aangevlogen door te investeren in goede begeleiding van docenten,
samenwerking met psychologen en het laagdrempelig maken van ontspannende
buitenschoolse activiteiten zoals yoga?

Antwoord:
Ja, het college deelt de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren.

4. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat het
onwenselijk is om in onderwijsinstellingen dieren te gaan gebruiken om
studentenstress tegen te gaan?

Antwoord:
Ja, het college deelt de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren.

5. Is de wethouder bereid, met de UvA in gesprek te gaan met als insteek deze actie
te staken?

Antwoord:
Op 17 oktober 2018 is er ambtelijk contact gezocht met de Universiteit van
Amsterdam. De beleidsinzet van de gemeente Amsterdam is aan hen
overgebracht en de universiteit is verzocht om het evenement te heroverwegen.
De UvA heeft het evenement op 22 en 23 oktober 2018 door laten gaan.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake provinciale plannen om natuur niet meer verplicht op te nemen in bestemmingsplannen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake een vermoedelijk illegaal ingezaagde esdoorn nabij het Vondelpark met gevaar voor omvallen op de speelplaats van een kinderdagverblijf

Lees verder

    Word actief Doneer