Schrif­te­lijke vragen inzake de zand­vlakte en openlucht sport­school in het Sarp­ha­tipark


Het Sarphatipark zou een opknapbeurt krijgen. Eind vorig jaar begonnen de werkzaamheden. Wie op dit moment het park in wandelt, via de ingang ten hoogte van de Tweede Jan van der Heijdenstraat, stuit regelrecht op een afgezette woestijnvlakte. Een enorm zandveld. Links van het veld is het hele park omgetoverd tot openbare sportschool met verharde ondergrond. Kortom, van een groen park is in dit gebied geen sprake meer: het is een diep triest grijs plein met een paar bomen geworden.

De Echo schreef op 12 juli 2019 nog over een buurtbewoner, tevens woordvoerder van Stichting Sarphatipark, die zijn onvrede uitte over de zandvlakte, over de enorme wildgroei aan sportattributen, speeltoestellen en pingpongtafels terwijl simpele bankjes om op te zitten nu nagenoeg ontbreken. Hij verwonderde zich daarnaast over oude kapotte prullenbakken die zijn blijven staan. Een woordvoerder van stadsdeel Zuid verklaart in het artikel dat er op het zandveld gras is ingezaaid en dat over ongeveer drie weken bankjes worden geplaatst. We zijn inmiddels bijna twee maanden verder en er is niets veranderd.

De Partij voor de Dieren-fractie vindt het stuitend dat het groen in Amsterdam almaar wordt opgeofferd en dat er geen aandacht is voor zaken die werkelijk van belang zijn. Als we dit geen halt toeroepen, worden alle groene parken langzamerhand stenen pretparken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Waarom staan er zo immens veel sportattributen, speeltoestellen, ping pong tafels, een stenen voetbalbak en een stenen basketbalpleintje in het Sarphatipark? Wie heeft dit bedacht?
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze vorm van sport faciliteren in een park sterk overdreven is? Graag een toelichting.
  3. Hoeveel heeft dit sportpark in het Sarphatipark in totaal gekost? Kan het college de kosten specificeren?
  4. Had het college dit geld niet liever willen investeren in het groen in het Sarphatipark in plaats van in allerlei faciliteiten met een verharde ondergrond?
  5. Is het college van plan aan te sturen op het verwijderen van zeker de helft van het gerealiseerde sportoppervlakte (dit kan bijvoorbeeld elders in de stad worden herplaatst -niet in een park) en het realiseren van groen in de grond die dan vrijkomt? Graag een toelichting.
  6. Klopt het dat het zandveld is ingezaaid met graszaden voordat het artikel in de Echo verscheen? Zo ja, is dit dan een zeer langzaam groeiende speciale grassoort, gezien er nog steeds geen grassprietje te zien is? Of heeft het te maken met de zanderigheid van de grond dat het gras niet groeit? Zo nee, graag een toelichting.
  7. Wanneer worden er weer gewoon bankjes geplaatst in dit deel van het park?
  8. Zijn er plannen om de kapotte, oude prullenbakken te vervangen? Graag een toelichting.

Toelichting door de vragensteller: In het artikel in de Echo staat in de quote van de vertegenwoordiger van stadsdeel Zuid dat de renovatie van het noordelijk deel van het park is gepland over 1 à 2 jaar.

9. Wat zijn precies de plannen voor de renovatie van het noordelijk deel van het Sarphatipark? Hoeveel m2 groen wordt er vervangen door harde ondergrond?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker