Schrif­te­lijke vragen inzake de herplant­plicht na bomenkap en de zware storm


Bij bomenkap geldt in principe een herplantplicht. De aanvrager kan deze plicht afkopen door de monetaire boomwaarde van de gekapte boom in een fonds te storten wat de gemeente gebruikt om bomen te planten: het herplantfonds.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat bomenkap te allen tijde voorkomen moet worden. Mocht er toch kap plaatsvinden, dan zou de herplant niet langer dan noodzakelijk moeten duren. Op 11 september 2019 deed wethouder Ivens in de raadscommissie Wonen, Bouwen en Groen de mededeling dat het herplantfonds naar schatting na 2020 leeg zal zijn. Dit terwijl er bij de publicatie van de laatste Voorjaarsnota in mei 2019 nog 1,7 miljoen in het herplantfonds zat. De gemeente liep pijnlijk achter met het herplanten van bomen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Aan welke geplante bomen zal het tegoed in het herplantfonds zijn opgemaakt na 2020 naar schatting? Op welke locaties zijn deze bomen (dan) te vinden?
 2. Hoeveel geld wordt er gemiddeld aan het herplanten van een boom uit het herplantfonds uitgegeven?
 3. Hoeveel geld wordt er gemiddeld per gekapte boom ter compensatie in het herplantfonds gestort?
 4. Registreert het college de opgelegde herplantplicht bij toegekende kapvergunningen in de bomenadministratie?
 5. Op welke wijze en met welke regelmaat controleert het college de uitvoering van een opgelegde herplantplicht?
 6. Heeft het college scherp in beeld bij welke toegekende kapvergunningen nog niet aan de herplantplicht is voldaan?
 7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vervangingsprogramma van de bomen die met de laatste hevige storm in de nacht van woensdag op
  donderdag 6 juni zijn omgewaaid?
 8. Heeft het college al in beeld of alle bomen vervangen gaan worden op dezelfde locatie en wanneer dit zal gebeuren?
 9. Hoe beschermt het college herplante bomen om te voorkomen dat deze vanwege de kleine stamomtrek buiten de Bomenverordening om onterecht op een kaplijst worden gezet?