Schrif­te­lijke vragen inzake het voornemen van het college om alle bomen aan de Rozen­gracht om te hakken


Opnieuw komt het college met een rigoureus plan om alle bomen in een straat te kappen. Dit keer gaat het om de Rozengracht. In een bewonersbrief[i] staat dat mogelijk alle 33 bomen in de straat worden gekapt voor een herinrichting. Enkele weken geleden werden bewoners in Oost al verbluft door de voorgenomen kap van alle bomen in de Eerste van Swindenstraat. Al eerder moesten Amsterdammers toezien hoe alle bomen in de Frederik Hendrikstraat verdwenen.

De Partij voor de Dieren vindt dat bomen bescherming verdienen en niet achteloos gekapt moeten worden. Bij herinrichtingen zou het uitgangspunt niet moeten zijn om bij voorbaat al alle bomen te willen kappen, maar om zoveel mogelijk bomen te behouden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt de informatie in de bewonersbrief?
  2. Waarom moeten mogelijk alle bomen gekapt worden voor de herinrichting?
  3. Welke alternatieve inrichtingen zijn er voorhanden waarbij de bomen behouden kunnen blijven?
  4. Wat zijn de bezwaren tegen deze alternatieve inrichtingen?
  5. Beseft het college dat het tientallen jaren gaat duren voordat nieuwe jonge aanplant weer dezelfde kwaliteiten (luchtzuivering; waterberging; biodiversiteit) hebben als de huidige oude bomen in de straat?
  6. Past het kappen van alle bomen in een straat bij de groene ambities van het college?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] Via Twitter: https://pbs.twimg.com/media/ECWGItDXoAEItQp?format=jpg&name=medium

Foto: bomen Rozengracht, Nico van Gog