Schrif­te­lijke vragen inzake zadel­hoesjes van het bedrijf Thisis­Holland.com


Indiendatum: dec. 2018

Inleiding

De Partij voor de Dieren zet zich al jaren in om onze omgeving schoon te houden en om het onnodig gebruik van plastic tegen te gaan.

Gisteren op 19 december 2018 kreeg de Partij voor de Dieren-fractie meldingen dat er in het centrum van Amsterdam (de 9 Straatjes) talloze fietsen geheel ongevraagd zijn voorzien van plastic zadelhoesjes met reclame erop van “This is Holland”

Naast de brutale manier van reclame maken, helpt dit niet mee in de strijd tegen plastic en zwerfvuil. Bovendien is dit in strijd met Stedelijk Kader Buitenreclame.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1.Is het college bekend dat in de 9 Straatjes ongevraagd reclame uitingen is aangebracht in de vorm van plastic zadelhoesjes?

2.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit soort acties zeer ongewenst zijn?

3. Is er door het genoemde bedrijf een aanvraag gedaan voor het aanbrengen van zadelhoesjes, aangezien het in strijd is met het Stedelijk Kader Buitenreclame?

a.Zo ja, heeft de gemeente de aanvraag goedgekeurd? Graag een toelichting.

b. Zo nee, is het college bereid in contact te treden met het bedrijf ThisisHolland, om te achterhalen of zij verantwoordelijk zijn voor deze actie en aan te geven dat dit onwenselijk is?

c. Zal er een dwangsom worden opgelegd en ook daadwerkelijk worden geïnd?

i. Indien dit niet het geval is, graag toelichten

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

JFW van Lammeren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 22 mrt. 2019

1. Is het college bekend dat in de 9 Straatjes ongevraagd reclame-uitingen zijn aangebracht in de vorm van plastic zadelhoesjes?

Antwoord: Nee, het plaatsen van zadelhoesjes in de 9 straatjes is niet door de gemeente geconstateerd.

2. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat dit soort acties zeer ongewenst zijn?

Antwoord: Ja, dat is het college met de vragensteller eens. Het plaatsen van zadelhoesjes is niet toegestaan.

3. Is er door het genoemde bedrijf een aanvraag gedaan voor het aanbrengen van zadelhoesjes, aangezien het in strijd is met het Stedelijk Kader Buitenreclame?

a. Zo ja, heeft de gemeente de aanvraag goedgekeurd? Graag een toelichting.

Antwoord: Nee, er is geen aanvraag ingediend en dus ook geen sprake van een goedkeuring door de gemeente.

b. Zo nee, is het college bereid in contact te treden met het bedrijf ThisisHolland, om te achterhalen of zij verantwoordelijk zijn voor deze actie en aan te geven dat dit onwenselijk is?

Antwoord: Ja. Er is door de gemeente in dit geval geen directe overtreding geconstateerd. Als er wel een directe overtreding door de gemeente wordt geconstateerd, wordt contact opgenomen met het bedrijf. Desondanks wordt in dit geval contact opgenomen met het bedrijf om hen te informeren over de regels opgenomen in het Stedelijk Kader Buitenreclame.

c. Zal er een dwangsom worden opgelegd en ook daadwerkelijk worden geïnd? Indien dit niet het geval is, graag toelichten.

Antwoord: Nee, er is geen directe overtreding geconstateerd en daarom is er geen grond om een dwangsom op te leggen. De handhaving op deze problematiek wordt bemoeilijkt doordat het alleen kan op heterdaad; op het moment dat de fietsen daadwerkelijk worden voorzien van een zadelhoesje.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het per ongeluk kappen van een waardevolle es in Slotermeer

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen inzake de verspreiding van plastic in de openbare ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer