Schrif­te­lijke vragen inzake winter­opvang voor dakloze honden­be­zitters en hun honden


Indiendatum: dec. 2012

Gisteren (6 december 2012) stond in het Parool dat de winteropvang weer open is voor Amsterdamse daklozen. In reguliere opvangplaatsen is het vaak niet toegestaan om een hond mee te nemen. Dat is een probleem voor Amsterdamse daklozen die een trouwe viervoeter als metgezel hebben. Vorig jaar vroeg de Partij voor de Dieren de wethouder om ook winteropvang te regelen voor dakloze hondenbezitters. Die opvang is toen gerealiseerd. Het is echter onbekend of dakloze hondenbezitters structureel op winterkoudeopvang kunnen rekenen voor zichzelf én hun honden.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel dakloze hondenbezitters hebben vorig jaar gebruik gemaakt van de winterkouderegeling die ook was opengesteld voor honden?
2. Is de opvang ook dit jaar weer open voor dakloze hondenbezitters en hun honden?
3. Zo nee, waarom niet?
4. Hoe staat de wethouder ertegenover om er hiervoor een structurele regeling in het leven te roepen?

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2012
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Hoeveel dakloze hondenbezitters hebben in 2011 gebruikgemaakt van de winterkouderegeling die ook was opengesteld voor honden?

Antwoord: In 2011 is één hond opgevangen in het dierenasiel Amsterdam voor een periode van vijf dagen.

2. Is de opvang ook in 2012 weer open voor dakloze hondenbezitters en hun honden?

Antwoord: Ja. Ook in 2012 is er de regeling dat honden van daklozen die worden opgevangen in de winterkoude in het dierasiel kunnen worden opgevangen en dat de gemeente de kosten draagt.

3. Zo nee, waarom niet?
4. Hoe staat de wethouder ertegenover om er hiervoor een structurele regeling in het leven te roepen?

Antwoord: Positief. De wethouder zal de huidige afspraken structureel maken.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake afschot van damherten buiten de Waterleidingduinen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling

Lees verder

    Word actief Doneer