Schrif­te­lijke vragen inzake werk­honden


Indiendatum: jul. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake werkhonden

Amsterdam, 25 juli 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Op Schiphol wordt de vracht gecontroleerd door speurhonden. Deze honden hebben veel werk overdag en in de avonduren. Met de warmte van de afgelopen dagen is het van belang dat de speurhonden niet te zwaar worden belast. Toch heeft de fractie een melding ontvangen van iemand die heeft gezien dat de werkdruk voor de honden regelmatig te hoog ligt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel honden werken er gemiddeld op Schiphol? Wat zijn de werkzaamheden van deze honden?

2. Zijn de werk- en rusttijden van de honden die op Schiphol worden gebruikt vastgelegd? Zijn er wekelijkse werkschema's voor de honden, zoja, hoe zien die eruit (werktijden en rusttijden)?

3. Krijgen de honden pauzes tijdens hun diensten? Zo ja, hoe vaak en hoe lang op een dag?

4. Wordt er bij de inzet van de honden rekening gehouden met weersomstandigheden, zoja, op welke manier wordt het werkschema aangepast?

5. Bestaat er beleid rondom het opstellen van de honden in teams? Met andere woorden is het verplicht dat honden met zijn tweeën of met meerdere honden werken?

6. Hoe oud zijn de werkende honden? Tot op welke leeftijd werken de honden, of wordt dit per hond bepaald? Is er een leeftijd vastgesteld waarop honden mogen stoppen met werken?

7. Wat gebeurt er met de werkhonden wanneer ze te oud zijn om nog door te werken?

8. Waar verblijven de honden na de werkzaamheden? Is daar een beheerder aanwezig?

9. Wie is de opdrachtgever/zijn de opdrachtgevers van deze honden?

10. Worden er op Schiphol, naast honden, ook nog andere dieren ingezet voor bijvoorbeeld speurwerk en veiligheid, zoja welke? Welke bedrijven maken hier gebruik van?

11. Is er een controlerende instantie die het welzijn van de honden en eventuele andere werkdieren in de gaten houdt, zoals werkdruk en verzorging, zoja welke instantie is dit? Worden bedrijven die met honden werken op Schiphol wel eens gecontroleerd op hun omgang met de honden? Worden er routinematig controles uitgevoerd?

12. Is het college bekend met misstanden rondom werkhonden?

13. Graag vraag 1 t/m 12 ook beantwoorden voor werkhonden die binnen Amsterdams grondgebied werkzaam zijn voor bijvoorbeeld de politie en gemeente Amsterdam.

14. Is de wethouder bereid om deze zaak eens nader onder de loep te nemen en, indien er geen beleid bestaat voor het welzijn van de werkhonden of wanneer blijkt dat beleid onvoldoende wordt nageleefd, in gesprek te gaan met relevante partijen zoals het verantwoordelijke ministerie, de Schiphol Group en de Dierenbescherming om te bekijken of er voldoende noodzaak en mogelijkheid bestaat voor het verbeteren van het welzijn van de honden en eventueel tot een convenant of een soortgelijke overeenkomst te komen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren van 26 juli 2013 inzake werkhonden op Schiphol

Amsterdam, 14 oktober 2013

1. Hoeveel honden werken er gemiddeld op Schiphol? Wat zijn de werkzaamheden van deze honden?

Antwoord: Het Team Hondengeleiders van de Eenheid Amsterdam heeft momenteel 25 surveillancehonden en 17 speurhonden. Deze worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en het speuren naar mensen en goederen. Voor de speurhonden geldt dat sinds januari 2013 de aanvragen voor deze honden en geleiders landelijk worden gecoördineerd. Hierdoor is er goed zicht op de beschikbare operationele capaciteit ter ondersteuning van opsporingsonderzoeken of zoekacties.

2. Zijn de werk- en rusttijden van de honden die op Schiphol worden gebruikt vastgelegd? Zijn er wekelijkse werkschema's voor de honden, zo ja, hoe zien die eruit (werktijden en rusttijden)?

Antwoord: De inzet van honden wordt afgestemd op de roosters van de medewerkers van het Team Hondengeleiders. Hierbij wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van de hond. Speurhonden worden niet langer dan 20 minuten achtereen ingezet, omdat langer speuren ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. Dit geldt ook voor de surveillance honden, met dien verstande dat deze alleen in worden gezet bij een ernstige verstoring van de rechtsorde. Doorgaans zijn dit momentopnamen. Voor het overige zitten deze honden in de dienstvoertuigen.

3. Krijgen de honden pauzes tijdens hun diensten? Zo ja, hoe vaak en hoe lang op een dag?

Antwoord: Ja, zie verder bij vraag 2.

4. Wordt er bij de inzet van de honden rekening gehouden met weersomstandigheden, zo ja, op welke manier wordt het werkschema aangepast?

Antwoord: Bij extreme weersomstandigheden wordt rekening gehouden met het welzijn van de dieren. De dienstvoertuigen zijn speciaal uitgerust met een gescheiden airco voor de dieren, zodat zij nooit in een warm voertuig komen te liggen.

5. Bestaat er beleid rondom het opstellen van de honden in teams? Met andere woorden is het verplicht dat honden met zijn tweeën of met meerdere honden werken?

Antwoord: De honden van de hondenbrigade werken samen met de begeleidende agenten. Meestal worden de honden samen ingezet, maar dat is niet verplicht.

6. Hoe oud zijn de werkende honden? Tot op welke leeftijd werken de honden, of wordt dit per hond bepaald? Is er een leeftijd vastgesteld waarop honden mogen stoppen met werken?

Antwoord: Voor honden van de hondenbrigade is geen pensioenleeftijd vastgesteld. Wel dienen de honden voldoende fysieke conditie te hebben om te kunnen worden ingezet.

7. Wat gebeurt er met de werkhonden wanneer ze te oud zijn om nog door te werken?

Antwoord: Honden van de hondenbrigade die te oud zijn krijgen bij particuliere huishoudens een rustige oude dag.

8. Waar verblijven de honden na de werkzaamheden? Is daar een beheerder aanwezig?

Antwoord: Alle honden van de hondenbrigade gaan na werkzaamheden mee naar huis met de begeleidende agent.

9. Wie is de opdrachtgever / zijn de opdrachtgevers van deze honden?

Antwoord: De honden worden ingezet door de hondenbrigade van de Eenheid Amsterdam.

10. Worden er op Schiphol, naast honden, ook nog andere dieren ingezet voor bijvoorbeeld speurwerk en veiligheid, zo ja welke? Welke bedrijven maken hier gebruik van?

Antwoord: Nee.

11. Is er een controlerende instantie die het welzijn van de honden en eventuele andere werkdieren in de gaten houdt, zoals werkdruk en verzorging, zo ja welke instantie is dit? Worden bedrijven die met honden werken op Schiphol wel eens gecontroleerd op hun omgang met de honden? Worden er routinematig controles uitgevoerd?

Antwoord: De dieren van de hondenbrigade worden door de hondenbrigade zelf in de gaten gehouden.

12. Is het college bekend met misstanden rondom werkhonden?

Antwoord: Nee.

13. Graag vraag 1 t/m 12 ook beantwoorden voor werkhonden die binnen Amsterdams grondgebied werkzaam zijn voor bijvoorbeeld de politie en gemeente Amsterdam.

Antwoord: De antwoorden hebben betrekking op zowel de inzet van werkhonden op Schiphol als op de inzet van werkhonden binnen Amsterdams grondgebied.

14. Is de wethouder bereid om deze zaak eens nader onder de loep te nemen en, indien er geen beleid bestaat voor het welzijn van de werkhonden of wanneer blijkt dat beleid onvoldoende wordt nageleefd, in gesprek te gaan met relevante partijen zoals het verantwoordelijke ministerie, de Schiphol Group en de Dierenbescherming om te bekijken of er voldoende noodzaak en mogelijkheid bestaat voor het verbeteren van het welzijn van de honden en eventueel tot een convenant of een soortgelijke overeenkomst te komen?

Antwoord: Discussie over verbeteren van het welzijn van werkhonden hoort plaats te vinden in de Tweede Kamer.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over informatievoorziening (hulp)diensten over in het wild levende dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake handhaving Wet Milieubeheer

Lees verder

    Word actief Doneer