Schrif­te­lijke vragen inzake verwaar­loosde en dode dieren bij een hobbyboer in Amsterdam


Indiendatum: jul. 2017

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake verwaarloosde en dode dieren bij een hobbyboer in Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Vorige week zijn bij een hobbyboer tientallen verwaarloosde ganzen, schapen en kippen aangetroffen door de Dierenbescherming en politie.[1],[2] Schapen waren sterk vermagerd, kippen waren ondervoed en hadden kalktenen, een gans liep rond met een gebroken poot die vergroeid was. Er werden ook overleden dieren gevonden. De eigenaar van de dieren was zeer agressief tegen een inspecteur en is inmiddels aangehouden. De dieren zijn naar een opvangadres gebracht voor goede zorg.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college aangeven waar in Amsterdam deze dieren gevonden zijn en hoe de dierenverwaarlozing aan het licht is gekomen?
2. Waren er onder de dieren (productie-)dieren aanwezig die verplicht geregistreerd moeten worden en was deze registratie op orde?
3. Werd de gezondheid en het welzijn van de dieren die op deze locatie gehouden werden gemonitord door de overheid of dierenartsen? Zo ja, op welke wijze, met welke frequentie en door welke dienst gebeurde dat? Zo nee, waarom niet?
4. Zijn er bij toezichthoudende instanties eerdere meldingen of aanwijzingen binnen gekomen over de verwaarlozing van de dieren op desbetreffende locatie? Zo ja, wanneer?
5. Heeft het college ideeën hoe dit in de toekomst verder voorkomen kan worden?
6. Deelt het college de mening dat wanneer dieren zo ernstig verwaarloosd worden aangetroffen de eigenaar een levenslang houdverbod voor dieren zou moeten krijgen?
7. Is de gemeente op enige manier betrokken bij de zaak tegen de verdachte?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/171235/tientallen-verwaarloosde-en-dode-dieren-aangetroffen-bij-hobbyboer

[2] https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/verwaarloosde-en-dode-dieren-bij-hobbyboer

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 15 aug. 2017

1. Kan het college aangeven waar in Amsterdam deze dieren gevonden zijn en hoe de dierenverwaarlozing aan het licht is gekomen?
Antwoord: De dieren zijn aangetroffen op een hobbyboerderij in Amsterdam Zuidoost. Dit naar aanleiding van een 114 melding.

2. Waren er onder de dieren (productie-)dieren aanwezig die verplicht geregistreerd moeten worden en was deze registratie op orde?
Antwoord: Ja.


3. Werd de gezondheid en het welzijn van de dieren die op deze locatie gehouden werden gemonitord door de overheid of dierenartsen? Zo ja, op welke wijze, met welke frequentie en door welke dienst gebeurde dat? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en politie hebben vanaf 2015 enkele malen het welzijn van de aanwezige dieren op deze locatie onderzocht. Dit onder andere naar aanleiding van meldingen in het kader van de gezondheid en welzijn van de aanwezige dieren. Ook is tweemaal een dierenarts ter plaatste geweest.


4. Zijn er bij toezichthoudende instanties eerdere meldingen of aanwijzingen binnen gekomen over de verwaarlozing van de dieren op desbetreffende locatie? Zo ja, wanneer?

Antwoord: Bij de politie zijn vanaf 2015 meer meldingen bekend. In mei 2015 is de politie samen met de LID ter plaatse geweest op eerder genoemde locatie vanwege een melding. Op het eerste gezicht kon het LID niet zeggen dat de aanwezige dieren niet of slecht verzorgd werden. In januari 2016 is er via 114 een melding gedaan bij de politie over het welzijn een zwanger schaap. De politie heeft een dierenarts ter plaatse laten komen. Door de politie is ook een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gedaan omdat er een vermoeden was van verwaarlozing.

In juni 2017 kwam er een melding binnen bij de politie over een dood schaap op eerder genoemde locatie. De politie heeft vervolgens contact gezocht met het NVWA en Rendac (bedrijf gespecialiseerd in het ophalen van kadavers van dode dieren). De politie heeft in juni nader onderzoek ter plaatse gedaan in verband met deze melding en contact gelegd met de LID. In juli 2017 is er een controle geweest van de LID samen met de politie. Er was sprake van verwaarlozing. De eigenaar is op basis van de geconstateerde feiten aangehouden en de dieren zijn ondergebracht bij een opvang.


5. Heeft het college ideeën hoe dit in de toekomst verder voorkomen kan worden?

Antwoord: Stadsdeel Zuidoost heeft een waterkeringsdijk aan de Tafelbergweg aan de hobbyboer om niet in gebruik gegeven voor het grazen van zijn schapen. Het stadsdeel Zuidoost onderzoekt de mogelijkheden om het houden van de schapen op de waterkeringsdijk gedeeltelijk of in zijn geheel te stoppen.


6. Deelt het college de mening dat wanneer dieren zo ernstig verwaarloosd worden aangetroffen de eigenaar een levenslang houdverbod voor dieren zou moeten krijgen?

Antwoord: Het college is het er mee eens dat ernstige verwaarlozing bestraft moet worden, maar heeft geen bevoegdheid om de eigenaar een houdverbod op te leggen.


7. Is de gemeente op enige manier betrokken bij de zaak tegen de verdachte?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen inzake ecologisch groenbeheer

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark

Lees verder

    Word actief Doneer