Schrif­te­lijke vragen inzake vernie­lingen bij het Westerpark voor festivals


Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake vernielingen bij het Westerpark voor festivals

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Stadsdeelbestuurder Van der Horst sprak deze week uit dat het Westerpark in disbalans is.[1]In het nieuwe locatieprofiel van het park is vastgesteld dat in het Westerpark 123 evenementendagen plaats mogen vinden, waar logisch op volgt dat op het terrein het ene na het andere festival plaatsvindt.

Op 28 en 29 juli zal het Westerpark weer het decor zijn van het festival Milkshake. Dit festival wordt al sinds maandag 23 juli opgebouwd en zal daarna weer afgebouwd moeten worden: al die tijd is het park voor een groot deel ontoegankelijk (terwijl het groen juist met warm weer verkoeling kan bieden aan omwonenden) en is er sprake van veel zwaar verkeer in de omgeving. Tijdens de evenementen is er bovendien vaak sprake van geluids- en stankoverlast. Daarnaast nam de Partij voor de Dieren via Twitter kennis van vernielingen van het groen ten behoeve van elektriciteitskabels voor het festival Milkshake, buiten het festivalterrein.[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Hoe beoordeelt het college het grote aantal evenementen in het Westerpark en de klachten van omwonenden?
 2. Hoe beoordeelt het college de mening van het stadsdeelbestuur dat de balans in het Westerpark is verstoord?
 3. Heeft het college kennis genomen van het verwijderen van groen voor het plaatsen van elektriciteitskabels rondom het festivalterrein?
  3a. Is hier door de organisatie toestemming voor gevraagd? Zo ja, waarom is die verleend? Zo nee, wat zijn de consequenties?
  3b. Hoe beoordeelt het college het dat festivalorganisaties het groen in de omgeving van het festivalterrein verwijderen?
 4. Klopt het dat de vijver bij het festivalterrein voor Milkshake is drooggelegd, in strijd met het bestemmingsplan? Zo ja, wat zijn de consequenties?
 5. Hoe beoordeelt het college het dat er in de hittegolf dagenlang zware dieselvoertuigen door het Westerpark rijden ten behoeve van de op- en afbouw van het festival?
 6. Hoe beoordeelt het college de bescherming van de monumentale kastanjeboom pal naast het festivalterrein?
 7. Het besluit op de vergunning werd op 19 juli bekend gemaakt, terwijl op 23 juli de opbouw begon. Hoe beoordeelt het college dit?[3]

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

[1] De Telegraaf, 25 juli 2018: Stadsdeel: Westerpark is verstoord

[2] https://twitter.com/NicovanGog/status/1021672964901793792

[3] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2018/week-29/besluiten/besluit-milkshake/