Schrif­te­lijke vragen inzake vergif­tigde honden


Indiendatum: mrt. 2013

Amsterdam, 19 maart 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Afgelopen tijd zijn er minimaal twee honden vergiftigd, mogelijk door het eten van vergiftigde worsten die waren verstopt in het Amsterdamse Bos. De boswachterij adviseert hondenbezitters alert te zijn tijdens een bezoek aan het bos. In het gebied rond de heuvel wordt geadviseerd om de viervoeter kort aan te lijnen. Boswachters houden de komende tijd extra toezicht. (Bron: At5)

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder op de hoogte van deze vergiftigingen?

2. Op basis waarvan denkt de boswachterij dat vergiftigde worsten de oorzaak zijn?

3. Is het bekend door welk gif de honden zijn vergiftigd en ging het in beide gevallen om hetzelfde gif?

4. Is er al iets bekend over de mogelijke dader of daders? Zo nee, heeft deze zaak prioriteit bij de politie?

5. Wat is het risico op nieuwe gevallen van vergiftiging?

6. Worden bezoekers (hondenbezitters) van het Amsterdamse bos behalve via de website van het Amsterdamse Bos en via media ook op andere manieren, en ter plekke op de hoogte gebracht van het risico op vergiftiging van hun hond? Zo ja, op welke manier worden hondenbezitters geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Is de wethouder op de hoogte van deze vergiftigingen?

Antwoord: De wethouder Amsterdamse Bos is op de hoogte van drie honden met vergiftigingsverschijnselen, waarvan het onduidelijk is wat de honden hebben binnen gekregen.

2. Op basis waarvan denkt de boswachterij dat vergiftigde worsten de oorzaak zijn?

Antwoord: Naast vergif kunnen het ook medicijnen, drugs, blauwalg of bijvoorbeeld paddenstoelen zijn geweest. In de media werd gesproken over vergiftigde worsten. We weten de oorzaak niet, maar nemen de melding zeer serieus. De boswachters houden uit voorzorg extra toezicht. De politie Amsterdam- Amstelland neemt het gebied mee op surveillance. De bezoekers werden geïnformeerd via de website van het Amsterdamse Bos. Ter plekke werden bezoekers op de hoogte gebracht via tijdelijke bebording. Verder werden de dierenambulance en dierenklinieken in Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam op de hoogte gesteld, zodat dierenartsen eventuele vergelijkbareverschijnselen kunnen herkennen. Ook de hondenuitlaat-centrales die van het Amsterdamse Bos gebruikmaken werden gewaarschuwd.

3. Is het bekend door welk gif de honden zijn vergiftigd en ging het in beide gevallen om hetzelfde gif?

Antwoord:

Het is onbekend waar de vergiftigingsverschijnselen bij de honden vandaan komen. Er wordt gewacht op de uitslag van de sectie op één hond.

4. Is er al iets bekend over de mogelijke dader of daders? Zo nee, heeft deze zaak prioriteit bij de politie?

Antwoord:

Omdat de oorzaak (nog) niet bekend is, kunnen we niet spreken over dader of daders. Afhankelijk van de uitslag van de sectie worden eventuele stappen ondernomen.

5. Wat is het risico op nieuwe gevallen van vergiftiging?

Antwoord:

We doen er alles aan om te voorkomen dat nieuwe gevallen van vergiftiging van honden optreden. Na 10 maart zijn geen nieuwe gevallen van honden met vergiftigingsverschijnselen bekend.

6. Worden bezoekers (hondenbezitters) van het Amsterdamse Bos behalve via de website van het Amsterdamse Bos en via media ook op andere manieren, en ter plekke op de hoogte gebracht van het risico op vergiftiging van hun hond? Zo ja, op welke manier worden hondenbezitters geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, bezoekers worden geïnformeerd via de website van het Amsterdamse Bos. Ter plekke worden bezoekers op de hoogte gebracht via tijdelijke bebording.