Schrif­te­lijke vragen inzake ‘van boom tot stroom’


Gaat Amsterdams hout naar biomas­sa­cen­trales?

Er rijdt geregeld een wagen door de Amsterdamse parken met de slogan “van boom tot stroom”. De wagen zuigt snoeihout door een shredder naar binnen met bossen hout tegelijk.

Er vinden veel snoeiwerkzaamheden plaats in Amsterdam. Daarnaast worden jaarlijks duizenden bomen gekapt. Honderden bomen waaien om. Momenteel liggen er enorme stapels boomstammen door de stad verspreid.

In de commissie WB op 21 november 2018 werd gesproken over toepasbaarheid van snoeihout. De wethouder vertelde dat snoeihout wordt gebruikt voor het maken van takkenrillen voor vogels en egels, het maken van houtsnippers voor paden, dat het hout blijft liggen voor de ecologische waarde of dat het naar een organisatie gaat die er een goed doel voor heeft. Hij bevestigde dat het hout zoveel mogelijk weer in de natuur wordt teruggebracht en dat het dus niet wordt weggegooid of in een biomassacentrale belandt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Waar gaan al die boomstammen heen die in de stad, en vooral in de parken, opgestapeld liggen?
 2. Doet de gemeente Amsterdam zaken met biomassacentrales (of met bedrijven die zakendoen met biomassacentrales) voor de toevoer van hout?
 3. Indien 2 wordt beantwoord met ja:
  1. welke biomassacentrales en/of welke bedrijven zijn dit?
  2. om hoeveel kilo hout gaat het per jaar?
  3. hoeveel geld levert dit op?
 4. Indien 2 wordt beantwoord met nee:
  1. kan het college verklaren waarom er een wagen door de Amsterdamse parken rijdt met daarop het slogan “van boom tot stroom”? Waar belandt het hout dat door de shredder in de wagen wordt opgeslokt?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker