Schrif­te­lijke vragen inzake ‘van boom tot stroom’


Gaat Amsterdams hout naar biomas­sa­cen­trales?

Indiendatum: jul. 2019

Er rijdt geregeld een wagen door de Amsterdamse parken met de slogan “van boom tot stroom”. De wagen zuigt snoeihout door een shredder naar binnen met bossen hout tegelijk.

Er vinden veel snoeiwerkzaamheden plaats in Amsterdam. Daarnaast worden jaarlijks duizenden bomen gekapt. Honderden bomen waaien om. Momenteel liggen er enorme stapels boomstammen door de stad verspreid.

In de commissie WB op 21 november 2018 werd gesproken over toepasbaarheid van snoeihout. De wethouder vertelde dat snoeihout wordt gebruikt voor het maken van takkenrillen voor vogels en egels, het maken van houtsnippers voor paden, dat het hout blijft liggen voor de ecologische waarde of dat het naar een organisatie gaat die er een goed doel voor heeft. Hij bevestigde dat het hout zoveel mogelijk weer in de natuur wordt teruggebracht en dat het dus niet wordt weggegooid of in een biomassacentrale belandt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Waar gaan al die boomstammen heen die in de stad, en vooral in de parken, opgestapeld liggen?
 2. Doet de gemeente Amsterdam zaken met biomassacentrales (of met bedrijven die zakendoen met biomassacentrales) voor de toevoer van hout?
 3. Indien 2 wordt beantwoord met ja:
  1. welke biomassacentrales en/of welke bedrijven zijn dit?
  2. om hoeveel kilo hout gaat het per jaar?
  3. hoeveel geld levert dit op?
 4. Indien 2 wordt beantwoord met nee:
  1. kan het college verklaren waarom er een wagen door de Amsterdamse parken rijdt met daarop het slogan “van boom tot stroom”? Waar belandt het hout dat door de shredder in de wagen wordt opgeslokt?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 2 sep. 2019

1. Waar gaan al die boomstammen heen die in de stad, en vooral in de parken, opgestapeld liggen?
Antwoord: Het hout dat vanwege regulier onderhoud door onze eigen gemeentelijke dienst wordt gekapt, wordt ter bewerking gebracht naar Stadshout of gebruikt voor takkenrillen en houtsnippers voor paden en speelplekken. De boomstammen die op dit moment in de stad verspreid liggen, betreft hout van kap Canadese Populieren en stormincidenten. Afvoer van dit hout gebeurt door de aannemers die contractueel verplicht zijn het snoeihout ter plaatse te verwerken en af te voeren. Een groot deel van de gerooide bomen wordt gebruikt voor houtbewerking of teruggebracht in natuurgebied in en buiten Amsterdam. Een overig deel van losse takken en boomtoppen zijn basis voor biomassa of worden gecomposteerd.

2. Doet de gemeente Amsterdam zaken met biomassacentrales (of met bedrijven die zaken doen met biomassacentrales) voor de toevoer van hout?
Antwoord: De gemeente Amsterdam doet geen zaken met biomassacentrales. De boomaannemers werken met groenrecycling bedrijven zoals Baars in Hoofddorp en De Trip in Utrecht. Producten zoals grond, zand, puin, grind en groenafval worden gerecycled tot een bruikbaar groen)product. Een resterend deel van het groenafval wordt verwerkt tot materiaal voor biomassa.

3. Indien vraag 2 wordt beantwoord met ja:
a. welke biomassacentrales en/of welke bedrijven zijn dit?
b. om hoeveel kilo hout gaat het per jaar?
c. hoeveel geld levert dit op?

Antwoord:
a. De gemeente heeft de contractuele afspraak met aannemers dat het hout wordt afgevoerd, niet over de wijze waarop en niet naar welke bedrijven.
b. De hoeveelheden zijn bij ons niet bekend. Volgens landelijke cijfers gaat dit in het algemeen om circa 13% van het totaal afgevoerde hout.
c. Er wordt door de gemeente geen geld voor ontvangen, maar het levert wel een bijdrage in de prijsstelling van het contract wat ten goede komt aan de gemeente Amsterdam in de vorm van een lagere inschrijfprijs.

4. Indien vraag 2 wordt beantwoord met nee: Kan het college verklaren waarom er een wagen door de Amsterdamse parken rijdt met daarop het slogan “van boom tot stroom”? Waar belandt het hout dat door de shredder in de wagen wordt opgeslokt?

Antwoord: Zie voorgaande antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake evenementen- en omgevingsvergunning Nomads 2019

Lees verder

Schriftelijke vragen van de leden A.L. Bakker en Van Lammeren inzake de geboorte van een zeeleeuwenpup in Artis

Lees verder

    Word actief Doneer