Schrif­te­lijke vragen inzake strengere normen voor rubberen korrels op sport­velden


Indiendatum: jun. 2017

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake strengere normen voor rubberen korrels op sportvelden

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

De Europese Commissie heeft in antwoorden op vragen van het Europees Parlement aangegeven strengere normen voor rubberkorrels te gaan hanteren.[1] Het gehalte aan mogelijk kankerverwekkende pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) moet terug tot onder een absoluut veilige grens, net als bij speelgoed.
De gemeente Rotterdam gaf begin deze maand al aan alle kunstgrasvelden met autobandenkorrels te gaan vervangen.[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de Europese Commissie? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
2. Is het college nog steeds van mening dat het nog houdbaar is om de velden met rubberen korrels in Amsterdam niet op korte termijn te vervangen met de biologisch afbreekbare alternatieven zoals kokos of kurk? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke termijn worden alle velden met het omstreden rubbergranulaat vervangen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.ad.nl/buitenland/europa-wil-schonere-korrels-in-kunstgrasvelden~af815596/

[2] http://www.rijnmond.nl/nieuws/155650/Gemeente-Rotterdam-investeert-in-kunstgrasvelden

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 12 jul. 2017

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de Europese Commissie? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van het voornemen en heeft dit voor kennisgeving aangenomen. Dit voornemen is in lijn met de uitspraak van het college dat er geen nieuwe kunstgrasvelden in Amsterdam worden aangelegd met rubber korrels.

2. Is het college nog steeds van mening dat het nog houdbaar is om de velden met rubberen korrels in Amsterdam niet op korte termijn te vervangen met de biologisch afbreekbare alternatieven zoals kokos of kurk? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke termijn worden alle velden met het omstreden rubbergranulaat vervangen?

Antwoord:
Het RIVM heeft aangegeven dat op de kunstgrasvelden gevoetbald kan worden en dit geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft. Vanwege de onrust onder ouders en de gevolgen voor het milieu is in de gemeenteraad afgesproken om de velden volgens het vaste vervangingsschema te vervangen. De velden gaan 10-12 jaar mee. Dit betekent dat wij gefaseerd de velden gaan vervangen de komende jaren.

Naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu van de rubber korrels heeft de gemeente alvast maatregelen genomen om de verspreiding van de korrels te minimaliseren. In de begroting 2018 heeft het college voor vervangingsinvesteringen in sportaccommodaties € 8 miljoen gereserveerd. Hiervan is € 5,5 miljoen bestemd voor de vervanging van bestaande kunstgrasvelden. Dit houdt in dat volgend jaar ca 20% van de velden een natuurlijke infill krijgt in plaats van het rubbergranulaat dat er nu in ligt.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake reclame met een koe en pasgeboren kalf voor broodjeszaak

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bezoldigingen boven de wethoudersnorm bij gesubsidieerde instellingen

Lees verder

    Word actief Doneer