Schrif­te­lijke vragen inzake stichting Amster­damse Zwerf­kat­ten­opvang


Indiendatum: feb. 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake Amsterdamse Zwerfkatten opvang

Amsterdam, 3 februari 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Op donderdag 13 januari 2011 is het tijdelijke pand van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) aan de Zijdelweg in Amstelveen bij een smeulbrand verloren gegaan. Bij deze brand zijn 19 katten om het leven gekomen. Naast dit ernstige feit, is de SAZ ook haar pand kwijtgeraakt, en is nu niet in staat om zwerfkatten voor o.a. de gemeente Amsterdam op te vangen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met de situatie van SAZ?
2. Is het college zich ervan bewust dat de SAZ Amsterdamse zwerfkatten opvangt.
3. Is het college bekend dat de SAZ nu dakloos is geworden?
4. Is het college bereid om de SAZ te helpen?
5. Is het college bereid om met de SAZ in contact te treden en te bekijken of er een vervangende ruimte beschikbaar is?

Het lid van de gemeenteraad

J. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2011
Antwoorddatum: 15 feb. 2011

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 3 februari 2011 inzake de opvang van Amsterdamse zwerfkatten.

Amsterdam, 15 februari 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Op donderdag 13 januari 2011 is het tijdelijke pand van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) aan de Zijdelweg in Amstelveen bij een smeulbrand verloren gegaan. Bij deze brand zijn 19 katten om het leven gekomen. Naast dit ernstige feit, is de SAZ ook haar pand kwijtgeraakt, en is nu niet in staat om zwerfkatten voor onder andere de gemeente Amsterdam op te vangen.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 3 februari 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college bekend met de situatie van SAZ?

Antwoord:
Het College is ervan op de hoogte dat de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten door de brand niet meer kan werken vanuit het pand aan de Zijdelweg 23-25 in Amstelveen.

2. Is het college zich ervan bewust dat de SAZ Amsterdamse zwerfkatten opvangt?

Antwoord:
Ja. Jaarlijks worden door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten zo’n 1.000 katten gevangen. De gevangen tamme katten worden herplaatst via de asielen. De wilde katten worden na castratie/sterilisatie weer op de vangplek teruggeplaatst. De gemeente verstrekt daarvoor ook subsidie aan de SAZ.

3. Is het college bekend dat de SAZ nu dakloos is geworden?

Antwoord:
Ja. Nu door de brand niet meer kan worden gewerkt vanuit het pand aan de Zijdelweg 23-25 in Amstelveen worden deze katten als noodoplossing opgevangen op enkele particuliere adressen.

4. Is het college bereid om de SAZ te helpen?

Antwoord:
De vorige wethouder Dierenwelzijn heeft vorig jaar nog (helaas zonder succes) bemiddeld om de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten weer gehuisvest te krijgen binnen het Dierenopvangcentrum Amsterdam in Osdorp, waar in de bouw enkele jaren geleden ook speciaal ruimte is voorzien voor de SAZ, maar waar ze in 2008 na onenigheid uit zijn getrokken. Deze optie is wat ons college betreft nog steeds te prefereren. Via de gemeentelijke Stadsloods wordt momenteel meegezocht naar huisvesting binnen Amsterdam.

5. Is het college bereid om met de SAZ in contact te treden en te bekijken of er een vervangende ruimte beschikbaar is?

Antwoord:
De SAZ heeft ambtelijk contact met de Stadsloods. De wethouder Dierenwelzijn is altijd bereid om een gesprek met de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten te voeren.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester