Schrif­te­lijke vragen inzake Schiphol en toezicht op dieren­welzijn


Indiendatum: mrt. 2012

Inleiding.

Begin februari 2012 is door verkeerd handelen van beladingspersoneel van Schiphol een kalf op Schiphol overleden. Op nu.nl stond: “De koe stond op een pallet te wachten tot zij ingeladen kon worden in een vliegtuig. Het personeel zag dat er pootjes van een ongeboren kalf uit de koe staken en besloot het dier met de bevalling te 'helpen' door het kalf met een heftruck uit de moeder te trekken. Bij deze actie overleed het kalf. De Marechaussee spreekt van ‘ondeskundig handelen’ (...) De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.”

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Wat zijn de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit?

2. Zijn er aanbevelingen gedaan? Zo ja, worden deze overgenomen?

3. Wie is er verantwoordelijk om toezicht te houden op dieren en dierenwelzijn op en rondom Schiphol? Waar nodig dit graag uitsplitsen in publieke en private verantwoordelijkheden.

4. Is er een controlerende dierenverzorger op Schiphol, die het totaalplaatje in de gaten houdt? Zo nee, is het college van mening dat deze er wel zou moeten zijn?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mrt. 2012
Antwoorddatum: 11 mei 2012

1. Wat zijn de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit?

Antwoord:
In een brief dd. 3 april 2012 van de verantwoordelijk Staatssecretaris de heer Bleker aan de Kamer geeft hij aan dat:
“ De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onder leiding vanhet Functioneel Parket Amsterdam de personen die vermoedelijk verantwoordelijkzijn voor de bevalling van een kalfje met behulp van een heftruck op Schiphol proces-verbaal gegeven. De betreffende personen hebben de EUTransportverordening en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren overtreden. In totaal zijn 16 verdachten/ondernemingen proces-verbaal aangezegd. Het Functioneel Parket zal besluiten hoe de zaak verder wordt afgedaan.

Op 7 februari 2012 stond een drachtige vaars op een exportpallet te wachten tot zij ingeladen kon worden in een vliegtuig op Schiphol. Het personeel zag dat er pootjes van een ongeboren kalf uit de koe staken en besloot het dier met de bevalling te 'helpen' door het kalf met een heftruck uit de kalfkoe te trekken. Hierbij is het kalfje vanaf de schouder een poot afgetrokken. Het kalfje kwam dood ter wereld. Een aantal dagen later is ook de kalfkoe gestorven. Het personeel had op geen enkel moment een dierenarts ingeroepen. De kalfkoe maakte deel uit van een transport van in totaal 165 drachtige runderen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Uit de gehouden sectie van het kalf bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht bleek dat de kalfkoe 259 dagen drachtig was en dus niet vervoerd had mogen worden. De grens ligt bij 250 dagen bij transport door de lucht. Ook hiervoor zijn de verantwoordelijke personen/ondernemingen proces-verbaal aangezegd.”

2. Zijn er aanbevelingen gedaan? Zo ja, worden deze overgenomen?

Antwoord:
Er zijn geen specifieke aanbevelingen gedaan, het betreft hier een overtreding van de EU Transportverordening en de Gezondheids-en welzijnswet voor Dieren en er is in lijn met deze wet-en regelgeving ingegrepen door het bevoegd gezag.

3. Wie is er verantwoordelijk om toezicht te houden op dieren en dierenwelzijn op en rondom Schiphol? Waar nodig dit graag uitsplitsen in publieke en private verantwoordelijkheden.

Antwoord:
De Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit houdt namens de minister en staatssecretaris van EL & I toezicht op het vervoer van dieren op Schiphol. Onder deze toezichthouders zijn ook dierenartsen aanwezig.

4. Is er een controlerende dierenverzorger op Schiphol, die het totaalplaatje in de gaten houdt? Zo nee, is het college van mening dat deze er wel zou moeten zijn?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 3.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake deelname gemeente Amsterdam aan duurzameburen.nl

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Lees verder

    Word actief Doneer