Schrif­te­lijke vragen inzake schild­padden in Amsterdam


Indiendatum: 10 jun. 2022

Wie goed kijkt kan op een mooie zomerdag in verschillende sloten en vijvers in Amsterdam zonnebadende schildpadden spotten. Het gaat om de roodwang, geelwang en geelbuik schildpaddensoorten die hier niet van nature voorkomen, maar in de stad leven nadat zij als huisdier zijn gedumpt. De dieren kunnen volgens de Stichting Schildpaddenopvang Nederland zichzelf niet redden in het wild, doordat zij hun eten pas kunnen verteren bij achttien graden of hoger. Daarmee sterven zij met de Nederlandse temperaturen een langzame hongerdood, stelt de stichting in een recent artikel op AT5.[1] Dit proces zou een aantal jaar kunnen duren.

Opvang voor (gewonde) schildpadden is lange tijd gecompliceerd geweest vanwege de geldende regelgeving omtrent zogenoemde ‘invasieve exoten.’ Op dit moment is dit makkelijker in verband met de recent verleende ontheffing voor de Reptielenopvang Zwanenburg. Er is hiermee echter slechts één opvang in de omgeving van Amsterdam die de schildpadden kan helpen en via veel kanalen wordt op dit moment opgeroepen om schildpadden te melden of naar de opvang te brengen. De reptielenopvang geeft bij AT5 aan platgebeld te worden door mensen die een schildpad hebben gezien en benadrukt alleen iets te kunnen betekenen als een schildpad al gevangen is. De Partij voor de Dieren-fractie is bezorgd over het welzijn van de schildpadden en wil graag weten, indien het noodzakelijk is om de schildpadden inderdaad op te vangen, of er voldoende capaciteit is bij deze ene opvang.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bakker op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college aangeven of de beweringen m.b.t. het welzijn van de schildpadden uit het artikel kloppen, en of het inderdaad zo is dat er gedumpte schildpadden een langzame hongerdood sterven in de stad? Kan het college dit verifiëren bij andere experts?

2. Wat is volgens het college (dan) de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van het dierenwelzijn van deze gedumpte dieren?

3. De Partij voor de Dieren-fractie zou graag inzicht willen krijgen in de omvang van het probleem:

a) Hoe veel schildpadden leven er bij benadering op dit moment in de Amsterdamse wateren?

b) Is er genoeg opvangcapaciteit bij Reptielenopvang Zwanenburg indien deze schildpadden inderdaad moeten worden opgevangen? Blijft er in de opvang dan nog voldoende capaciteit over voor gewonde of zieke schildpadden die door de Dierenambulance worden gebracht? Blijft er in de opvang dan nog voldoende capaciteit over voor andere gewonde of zieke reptielen die worden gebracht?

4. Indien het inderdaad zo is dat gedumpte schildpadden een langzame hongerdood sterven, is de wethouder dan bereid om een actieplan op te stellen om gedumpte schildpadden in Amsterdamse wateren te vangen en geschikte opvang voor hen te zoeken?

Indiener

A.L. Bakker

[1] https://www.at5.nl/artikelen/215437/in-vijvers-gedumpte-schildpadden-sterven-langzame-dood-je-zit-te-kijken-naar-dierenleed.