Schrif­te­lijke vragen inzake schild­padden in Amsterdam


Indiendatum: 10 jun. 2022

Wie goed kijkt kan op een mooie zomerdag in verschillende sloten en vijvers in Amsterdam zonnebadende schildpadden spotten. Het gaat om de roodwang, geelwang en geelbuik schildpaddensoorten die hier niet van nature voorkomen, maar in de stad leven nadat zij als huisdier zijn gedumpt. De dieren kunnen volgens de Stichting Schildpaddenopvang Nederland zichzelf niet redden in het wild, doordat zij hun eten pas kunnen verteren bij achttien graden of hoger. Daarmee sterven zij met de Nederlandse temperaturen een langzame hongerdood, stelt de stichting in een recent artikel op AT5.[1] Dit proces zou een aantal jaar kunnen duren.

Opvang voor (gewonde) schildpadden is lange tijd gecompliceerd geweest vanwege de geldende regelgeving omtrent zogenoemde ‘invasieve exoten.’ Op dit moment is dit makkelijker in verband met de recent verleende ontheffing voor de Reptielenopvang Zwanenburg. Er is hiermee echter slechts één opvang in de omgeving van Amsterdam die de schildpadden kan helpen en via veel kanalen wordt op dit moment opgeroepen om schildpadden te melden of naar de opvang te brengen. De reptielenopvang geeft bij AT5 aan platgebeld te worden door mensen die een schildpad hebben gezien en benadrukt alleen iets te kunnen betekenen als een schildpad al gevangen is. De Partij voor de Dieren-fractie is bezorgd over het welzijn van de schildpadden en wil graag weten, indien het noodzakelijk is om de schildpadden inderdaad op te vangen, of er voldoende capaciteit is bij deze ene opvang.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bakker op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college aangeven of de beweringen m.b.t. het welzijn van de schildpadden uit het artikel kloppen, en of het inderdaad zo is dat er gedumpte schildpadden een langzame hongerdood sterven in de stad? Kan het college dit verifiëren bij andere experts?

2. Wat is volgens het college (dan) de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van het dierenwelzijn van deze gedumpte dieren?

3. De Partij voor de Dieren-fractie zou graag inzicht willen krijgen in de omvang van het probleem:

a) Hoe veel schildpadden leven er bij benadering op dit moment in de Amsterdamse wateren?

b) Is er genoeg opvangcapaciteit bij Reptielenopvang Zwanenburg indien deze schildpadden inderdaad moeten worden opgevangen? Blijft er in de opvang dan nog voldoende capaciteit over voor gewonde of zieke schildpadden die door de Dierenambulance worden gebracht? Blijft er in de opvang dan nog voldoende capaciteit over voor andere gewonde of zieke reptielen die worden gebracht?

4. Indien het inderdaad zo is dat gedumpte schildpadden een langzame hongerdood sterven, is de wethouder dan bereid om een actieplan op te stellen om gedumpte schildpadden in Amsterdamse wateren te vangen en geschikte opvang voor hen te zoeken?

Indiener

A.L. Bakker

[1] https://www.at5.nl/artikelen/215437/in-vijvers-gedumpte-schildpadden-sterven-langzame-dood-je-zit-te-kijken-naar-dierenleed.

Indiendatum: 10 jun. 2022
Antwoorddatum: 7 jul. 2022

1. Kan het college aangeven of de beweringen m.b.t. het welzijn van de schildpadden uit het artikel kloppen, en of het inderdaad zo is dat er gedumpte schildpadden een langzame hongerdood sterven in de stad? Kan het college dit verifiëren bij andere experts?

Antwoord

Deze beleving wordt niet door het college herkend. Sinds circa 1990 leven er namelijk al schildpadden in Amsterdam zoals in het Oosterpark. Indien er echt onvoldoende voedsel zou zijn, zou de populatie afnemen omdat ze met onvoldoende energie en vetreserves de winterslaap in gaan. Echter, diezelfde individuen leven nog steeds. Dat laat zien dat de leefomgeving een passend aanbod aan voedsel, klimaat en habitat biedt. Het klimaat is overigens niet voldoende om eventueel gelegde eieren uit te laten komen, daar fluctueert de temperatuur te vaak voor. Dit betekent dat de schildpadden niet als populatie overleven.

2. Wat is volgens het college (dan) de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van
het dierenwelzijn van deze gedumpte dieren?

Antwoord

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad staan sinds juli 2016 op de
Europese Unielijst (EU-lijst) van invasieve exoten. Hieruit geldt voor EU-lidstaten, en dus lagere
overheden zoals de gemeente, de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te
verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk
wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal wettelijk gezien gekozen moeten
worden tussen euthanasie of permanente huisvesting in een opvangcentrum. Aangezien de
schildpadden zich in Amsterdam niet kunnen voortplanten, de populatie langzaam uitsterft en de
soort tevens geen bedreiging vormt voor de inheemse flora en fauna, is het Amsterdamse
uitganspunt dat alleen praktisch te vangen schildpadden worden verwijderd. Denk aan
schildpadden op de weg of gewonde schildpadden. De gehele populatie wordt dus niet proactief
in het water opgespoord.
Bovenal, aangezien de huidige populatie vrijlevende schildpadden in Amsterdam uitsterft (want
ze kunnen zich niet voortplanten), zit de grootste kans in preventie. Een soort die op de EU-lijst
staat mag niet meer worden verhandeld en niet zomaar worden gehouden. Het college voorziet
een rol om daar concreet over te communiceren in voorlichting over het verantwoord houden van
dieren.

3. De fractie van de Partij voor de Dieren-fractie zou graag inzicht willen krijgen in de omvang
van het probleem:

a) Hoe veel schildpadden leven er bij benadering op dit moment in de Amsterdamse
wateren?

Antwoord

Het vermoeden is dat er circa 80 schildpadden in de Amsterdamse natuur leven.

b) Is er genoeg opvangcapaciteit bij Reptielenopvang Zwanenburg indien deze schildpadden
inderdaad moeten worden opgevangen? Blijft er in de opvang dan nog voldoende
capaciteit over voor gewonde of zieke schildpadden die door de Dierenambulance worden
gebracht? Blijft er in de opvang dan nog voldoende capaciteit over voor andere gewonde
of zieke reptielen die worden gebracht?

Antwoord

Het college ondersteunt en waardeert de (regionale) inzet van Reptielenopvang Zwanenburg via subsidie. Circa 25% van de opgevangen dieren betreffen dieren uit Amsterdam[1]. Gezien het antwoord op vraag en 1 en 2, voorziet het college geen forse toename in op te vangen schildpadden. Daarnaast is de ontheffingsaanvraag voor permanente opvang van betreffende schildpadden nog in behandeling bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zwanenburg heeft aangegeven niet de intentie te hebben om de schildpadden permanent op te gaan vangen. De wens is dat zij deze dieren – via ontheffing - legaal mogen huisvesten, zodat deze periodiek in één keer kunnen worden ondergebracht bij Stichting Schildpaddenopvang Harkema. Zonder ontheffing zou Reptielenopvang Zwanenburg voor iedere aparte schildpad een rit moeten plannen naar een daartoe aangewezen locatie[2]. Er zijn namelijk diverse locaties in Nederland waar deze legaal kunnen worden opgevangen. Afsluitend heeft Opvang Zwanenburg aangegeven geen capacitaire en ruimtelijke problemen te verwachten (met of zonder definitieve ontheffing van RVO), mede omdat de dieren er tijdelijk verblijven. Alle binnen gekomen dieren kunnen dus de zorg krijgen die zij nodig hebben, exoot of niet.

4. Indien het inderdaad zo is dat gedumpte schildpadden een langzame hongerdood sterven, is de wethouder dan bereid om een actieplan op te stellen om gedumpte schildpadden in Amsterdamse wateren te vangen en geschikte opvang voor hen te zoeken?

Antwoord

Ja indien dit het geval is, is het college daartoe bereid. Echter, aangezien dit in Amsterdam niet is aangetoond, is er geen aanleiding om tot een actieplan te komen.


[1] https://www.reptielenopvang.nl...

[2] https://www.rvo.nl/onderwerpen....

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de plannen voor het groen en de participatie bij de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake meervleermuizen IJdoornschool Amsterdam Noord

Lees verder

    Word actief Doneer