Schrif­te­lijke vragen inzake rond­slin­ge­rende lampi­onnen bij de Sloterplas


Indiendatum: mrt. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Op 19 maart is door zo’n 500 mensen de lente ingeluid door bij de Sloterplas honderden lampionnen op te laten en lichtjes op plankjes in het water te laten.[1] Een bezorgde omwonende laat in het Parool weten dat dit niet is opgeruimd.[2] Het gebruikte materiaal is naar verluidt biologisch afbreekbaar, maar dit is een zeer rekbaar begrip: biologisch afbreekbare ballonnen doen er bijvoorbeeld jaren over om af te breken, genoeg tijd om nadelige gevolgen voor de natuur te kunnen hebben.[3] Bovendien staat in de Agenda Dieren dat het college het oplaten van wensballonnen, waar de lampionnen sterk op lijken, zal ontmoedigen[4]. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het zwerfafvalprobleem al groot genoeg en is het niet nodig om bij wijze van festiviteit dit probleem nog te verergeren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de lenteviering bij de Sloterplas?

2. Hoe beoordeelt het college het dat hierbij honderden lampionnen zijn opgelaten?

3. Is het waar dat de drijvende lichtjes in de Sloterplas na het evenement zijn achtergelaten?

4. Is er door de gemeente subsidie verleend voor dit evenement?

5. Hoe beoordeelt het college het dat terwijl er extra geld vrijgemaakt wordt voor handhaving op zwerfafval, er tegelijkertijd vergunningen worden verleend voor dit soort festiviteiten die ook zwerfafval veroorzaken?

6. Is de vergunninghouder aangesproken op deze activiteiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat de vergunninghouder er zorg voor dragen dat alle achtergebleven lampionnen en lichtjes op het water verwijderd worden?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.nhnieuws.nl/nieuws/202627/honderden-lampionnen-luiden-lente-in-op-sloterplas

[2] http://www.parool.nl/opinie/-de-lente-is-gevierd-door-de-sloterplas-te-verontreinigen~a4477050/

[3] http://www.parool.nl/opinie/-de-lente-is-gevierd-door-de-sloterplas-te-verontreinigen~a4477050/

[4] https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren/agenda-dieren-2015/

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 6 dec. 2017

1. Is het college bekend met de lenteviering bij de Sloterplas?

Antwoord: Ja.

2. Hoe beoordeelt het college het dat hierbij honderden lampionnen zijn opgelaten?

Antwoord: Het college trekt zich de geschetste situatie aan en vindt het vervelend dat er zwerfafval is achtergebleven bij het gebruik van lampionnen en drijvende lichtjes en zo overlast is ervaren. Voor het evenement is een evenementenvergunning aangevraagd en ook verleend. De aanvraag om een evenementenvergunning wordt aan de daarvoor opgestelde criteria uit de APV getoetst. Indien nodig worden er aanvullende voorwaarden opgelegd, naast de reeds bestaande standaard voorwaarden.

3. Is het waar dat de drijvende lichtjes in de Sloterplas na het evenement zijn achtergelaten?

Antwoord: Ja, er zijn drijvende lichtjes achtergebleven in de Sloterplas na afloop van het evenement. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De stadsdelen hebben verplichtingen ten aanzien van de naleving van gemaakte afspraken in vergunningen. Het Stadsdeel Nieuw West is er met klem op gewezen dat de situatie die wordt geschetst absoluut ongewenst is. Zij hebben aangegeven daarop bij een volgende evenement ook nauwlettend toe te zien.

4. Is er door de gemeente subsidie verleend voor dit evenement?

Antwoord: Nee.

5. Hoe beoordeelt het college het dat terwijl er extra geld vrijgemaakt wordt voor handhaving op zwerfafval, er tegelijkertijd vergunningen worden verleend voor dit soort festiviteiten die ook zwerfafval veroorzaken?

Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 3. Een evenement geheel zonder afval is ondenkbaar. De stadsdelen hebben verplichtingen ten aanzien van de naleving van gemaakte afspraken, zo ook over de schoonmaak bij evenementen, in vergunningen. Organisatoren van evenementen zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken bij het evenement. Afspraken met organisatoren van evenementen over het schoonhouden van de openbare ruimte betreffen het terrein van het evenement zelf en direct daar omheen liggend gebied. Schoonmaak kosten komen hierbij ten laste van de organisator.

6. Is de vergunninghouder aangesproken op deze activiteiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat de vergunninghouder er zorg voor dragen dat alle achtergebleven lampionnen en lichtjes op het water verwijderd worden?

Antwoord: Het Stadsdeel heeft algemeen contact met de vergunninghouder gehad. Naar aanleiding van de ontvangen signalen zal het stadsdeel bij een volgende lenteviering de vergunninghouder nadrukkelijk wijzen op de verantwoordelijkheden bij het organiseren van evenementen ten aanzien van het schoonhouden van de openbare ruimte. Hiernaast zal het stadsdeel bij een volgende lenteviering de locatie extra in de gaten houden en toezien op de gemaakte afspraken.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester