Schrif­te­lijke vragen inzake plastic drek aan de IJ-oever


Indiendatum: 20 apr. 2022

De indiener van deze vragen is verontrust door signalen van Amsterdammers over de meerdere lagen plastic drek die zich rond de IJ-oever van het Schellingwouderpark hebben opgestapeld. De ernst van de situatie in Amsterdam Noord wordt duidelijk in een filmpje, gemaakt door bewoners.[1] Daarop is te zien hoe de oever van het IJ hier deels uit plastic en deels uit organisch materiaal bestaat, samengesmolten tot plastic slijk. De vervuiling is doorgedrongen tot diepere lagen van de oever, want op het filmpje is te zien hoe zelfs na enig graafwerk steeds opnieuw plastic smerigheid naar de oppervlakte blijft komen.

Tijdens de nationale Clean Up dag hebben bewoners hun best gedaan om een deel van deze locatie op te ruimen. Vanwege de overweldigende hoeveelheid afval en plastic hebben zij vervolgens contact opgenomen met de reinigingsdienst van de gemeente. Deze meldingen zijn tot op heden nog niet beantwoord en de troep stapelt zich verder op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat hier snel iets aan gedaan wordt, om verdere plastificering van de IJ-oever te voorkomen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bakker op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van de zwerfafval-situatie op deze plek?
  2. Heeft de gemeente deze plek in beeld als probleemlocatie?
  3. Hoe kan de plastic drek zich op deze plek zo hebben opgestapeld? Ziet het college mogelijkheden om de situatie te verbeteren en is zij bereid hier iets aan te doen?
  4. Waarom duurt het zo lang voordat meerdere zwerfafval-meldingen op deze natuurlocatie worden beantwoord? Wat kan het college doen om in het vervolg zorgvuldiger met dit soort meldingen om te gaan?

Indiener(s)

A.L. Bakker

[1] https://vimeo.com/699836493.