Schrif­te­lijke vragen inzake plastic drek aan de IJ-oever


Indiendatum: 20 apr. 2022

De indiener van deze vragen is verontrust door signalen van Amsterdammers over de meerdere lagen plastic drek die zich rond de IJ-oever van het Schellingwouderpark hebben opgestapeld. De ernst van de situatie in Amsterdam Noord wordt duidelijk in een filmpje, gemaakt door bewoners.[1] Daarop is te zien hoe de oever van het IJ hier deels uit plastic en deels uit organisch materiaal bestaat, samengesmolten tot plastic slijk. De vervuiling is doorgedrongen tot diepere lagen van de oever, want op het filmpje is te zien hoe zelfs na enig graafwerk steeds opnieuw plastic smerigheid naar de oppervlakte blijft komen.

Tijdens de nationale Clean Up dag hebben bewoners hun best gedaan om een deel van deze locatie op te ruimen. Vanwege de overweldigende hoeveelheid afval en plastic hebben zij vervolgens contact opgenomen met de reinigingsdienst van de gemeente. Deze meldingen zijn tot op heden nog niet beantwoord en de troep stapelt zich verder op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat hier snel iets aan gedaan wordt, om verdere plastificering van de IJ-oever te voorkomen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bakker op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van de zwerfafval-situatie op deze plek?
  2. Heeft de gemeente deze plek in beeld als probleemlocatie?
  3. Hoe kan de plastic drek zich op deze plek zo hebben opgestapeld? Ziet het college mogelijkheden om de situatie te verbeteren en is zij bereid hier iets aan te doen?
  4. Waarom duurt het zo lang voordat meerdere zwerfafval-meldingen op deze natuurlocatie worden beantwoord? Wat kan het college doen om in het vervolg zorgvuldiger met dit soort meldingen om te gaan?

Indiener(s)

A.L. Bakker

[1] https://vimeo.com/699836493.

Indiendatum: 20 apr. 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022

De indiener van deze vragen is verontrust door signalen van Amsterdammers over de meerdere lagen plastic drek die zich rond de IJ-oever van het Schellingwouderpark hebben opgestapeld. De ernst van de situatie in Amsterdam Noord wordt duidelijk in een filmpje, gemaakt door bewoners.[1] Daarop is te zien hoe de oever van het IJ hier deels uit plastic en deels uit organisch materiaal bestaat, samengesmolten tot plastic slijk. De vervuiling is doorgedrongen tot diepere lagen van de oever, want op het filmpje is te zien hoe zelfs na enig graafwerk steeds opnieuw plastic smerigheid naar de oppervlakte blijft komen.

Tijdens de nationale Clean Up dag hebben bewoners hun best gedaan om een deel van deze locatie op te ruimen. Vanwege de overweldigende hoeveelheid afval en plastic hebben zij vervolgens contact opgenomen met de reinigingsdienst van de gemeente. Deze meldingen zijn tot op heden nog niet beantwoord en de troep stapelt zich verder op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat hier snel iets aan gedaan wordt, om verdere plastificering van de IJ-oever te voorkomen.

1. Is de gemeente op de hoogte van de zwerfafval-situatie op deze plek?

Antwoord:

Ja. Stadsdeel Noord laat weten dat het bekend is dat zich op veel oevers (zo ook die van het IJ en het Noordzeekanaal) zwerfafval verzamelt.

2. Heeft de gemeente deze plek in beeld als probleemlocatie?

Antwoord:

Ja. Stadsdeel Noord laat weten dat zwerfafval op oevers echter een breed probleem is, niet alleen op deze locatie. Drijfvuil in het water wordt door de stroming op verschillende plekken aan land gestuwd, in het bijzonder bij inhammen en bij rietkragen. Vervuiling kan ook een andere een lokale oorzaak hebben, zoals recreatie. Het zwerfafval is met de beschikbare middelen van de reiniging niet vanaf land te verwijderen en wordt door Waternet met zogenoemde zuigboten vanaf het water verwijderd.

3. Hoe kan de plastic drek zich op deze plek zo hebben opgestapeld? Ziet het College mogelijkheden om de situatie te verbeteren en is zij bereid hier iets aan te doen?

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 2.

Een duurzame oplossing is het wegnemen van de bron van de vervuiling. Belangrijke elementen daarbij zijn bewustwording, gedragsverandering, slimme maatregelen, wetgeving en handhaving.

De gemeente is zich bewust van de lokale en globale gevolgen van plasticvervuiling.

In 2019 heeft de gemeente samen met het Wereld Natuur Fonds en de Plastic Soup Foundation een intentieverklaring ondertekend met als doel “plastic smart” te worden: een stad zonder plasticvervuiling in 2030. Amsterdam Plastic Smart City zet in op samenwerking met alle partijen die iets aan het plasticprobleem willen doen, op het verminderen van plasticgebruik, op het slim opruimen van plastic en op bewustwording en onderzoek.

Indien bij de gemeente een melding wordt gedaan over zwerfafval op of aan de oever wordt per melding beoordeeld op welke wijze deze binnen de afgesproken reactietijden kan worden afgehandeld. Indien de locatie niet toegankelijk is voor het beschikbare materieel wordt de melding doorgestuurd aan Waternet.

4. Waarom duurt het zo lang voordat meerdere zwerfafval-meldingen op deze natuurlocatie worden beantwoord? Wat kan het college doen om in het vervolg zorgvuldiger met dit soort meldingen om te gaan?

Antwoord:

De gemeente is blij met bewoners die tijd en energie steken in het schoonmaken van de oevers. Drijfvuil dat aan land gestuwd wordt is een probleem dat met de reguliere middelen moeilijk te bestrijden is. We faciliteren de bewoners graag door het door hen verzamelde zwerfafval, aangeboden op een plek waar de reiniging bij kan, op te halen.

De oever waar de bewoner tijdens de Landelijke Opschoondag op 18 maart het zwerfafval heeft verzameld, heeft een drassige ondergrond. De locatie is niet bereikbaar voor het materieel van de reiniging.

De afspraak is dat Waternet op dergelijke locaties het zwerfafval met een zogenoemde zuigboot verzamelt.

We hebben helaas niet kunnen achterhalen of en wanneer de melding van de bewoner is doorgestuurd aan Waternet. Er is contact opgenomen met de bewoner en de melding is alsnog doorgegeven aan Waternet, die heeft aangegeven deze met spoed te verhelpen. Waternet heeft aangeboden de bewoner te informeren op welke wijze hij –op de oever verzameld- zwerfafval in het vervolg op kan laten halen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake toegankelijkheid van tramhalte Rietlandpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het verstoren van een hazennest door maaiwerkzaamheden

Lees verder

    Word actief Doneer