Schrif­te­lijke vragen inzake het verstoren van een hazennest door maai­werk­zaam­heden


Indiendatum: 29 apr. 2022

Op dinsdag jl. verstuurde de Dierenambulance Amsterdam op Twitter een bericht over de vondst van een stel jonge haasjes die door een maaimachine ruw verstoord zouden zijn geweest. Het is normaal dat pasgeboren hazen in het gras liggen, dus het advies is altijd om ze vooral met rust te laten. In dit geval zou al het gras voor ze zijn weggemaaid en zijn de hazen naar Dierenkliniek Westerpark gebracht waar de Dierenambulance ze heeft opgehaald.

De indiener van deze vragen wil weten of deze kwestie de gemeente te verwijten valt door onzorgvuldige maaiwerkzaamheden. De Partij voor de Dieren vindt dat we dieren standaard zo min mogelijk moeten verstoren, maar in dit geval komt daar nog eens bij dat de haas op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college achterhalen of deze verstoring te wijten valt aan gemeentelijke maaiwerkzaamheden? Zo ja: welke afwegingen hebben er plaatsgevonden om op deze plek te maaien?
  2. Wordt er bij maaiwerkzaamheden specifiek rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van hazenjongen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet en is het college voornemens dit te veranderen?
  3. In hoeverre zijn mogelijk aanwezige dieren onderdeel van het gemeentelijke maaibeleid? Hoe is dit geregeld in de maaibestekken?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker