Schrif­te­lijke vragen inzake opruk­kende stei­ger­doek­re­clame en reclame bij het Leid­se­bosje


Schriftelijke vragen van de leden N.T. Bakker, Ernsting en Van Lammeren inzake oprukkende steigerdoekreclame en reclame bij het Leidsebosje.

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:

De laatste tijd ontvangen ondergetekenden signalen dat het aantal steigerdoekreclames weer toeneemt in de stad. Voorbeelden hiervan zijn de steigerdoekreclame bij het Rokin en op de Dam. Dit is een ongewenste ontwikkeling en wat de vragenstellers betreft wordt de vercommercialisering van het straatbeeld een halt toegeroepen.

Een andere ongewenste reclame-uiting is de ‘digitale en bewegende reclame’ die bij het Leidsebosje is geplaatst. In het coalitieakkoord is afgesproken dat bewegende reclames zo veel mogelijk uit de stad worden geweerd. De vragenstellers vragen daarom aan het college welke stappen het van het college mag verwachten.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Herkent het college de signalen dat er sprake is van toenemendesteigerdoekreclame in de stad? Indien ja, is dit conform het beleid?
2. Is het college bereid het beleid ten aanzien van steigerdoekreclame aan te scherpen, zodat de vercommercialisering van het straatbeeld een halt toe wordt geroepen? Graag een toelichting.

3. Bij de Leidsebosje is digitale en bewegende reclame geplaatst. In het coalitieakkoord is afgesproken om ‘bewegende reclames zo veel mogelijk uit de stad te gaan weren.’ Hoe en wanneer gaat het college in dit geval actie ondernemen?

De leden van de gemeenteraad,

N.T. Bakker

Z.D. Ernsting

J.F.W. van Lammeren